Thema en ontwerpers achtste tuinenfestival Appeltern bekend [VIDEO]

’Gevangen’ is het thema van het achtste tuinenfestival op De Tuinen van Appeltern. Verschillende workshopsessies deze zomer resulteerden in acht tuinontwerpen van evenzovele deelnemers.

De geselecteerde ontwerpers zijn:


• Nienke Plantinga, met Ver – bin – ding


• Angelique Nossent, met Doorkijk

 


• Sjaak Willemstein, met Vrijheid

 

• Laura Knoops, met Gevangen in schaamte

 


• Jan-Hein Moors, met Dare 2 dream

 

 

• Connie Ettema, met De andere wereld


• Caroline Thomas, met Gestolde tijd – Caught in time

 


• Evelien Beukema, met In the hole

 

Eerste keer
Het thema ‘gevangen’ is door de deelnemers van de achtste edite zelf gekozen tijdens de workshopsessies. In de loop van de bijeenkomsten is er een richting gevonden waarin de uiteindelijk geselecteerde ontwerpers zichzelf herkenden en hun artistieke ontplooiing konden uitwerken. Dat heeft acht zeer bijzondere ideeën opgeleverd, die allen verbonden zijn met elkaar door het thema ‘Gevangen’. Dat thema is spontaan komen bovendrijven en bood een rijk scala aan mogelijkheden om nader uit te werken. In al die resultaten zal de bezoeker zichzelf herkennen. Zowel concreet (bijvoorbeeld het opgesloten zijn in beperkingen), als abstract (het gevoel hebben vast te zitten in een denkwijze). De vrijheidsdrang is immers een typisch menselijke karaktertrek.

Feestelijke opening
Komende tijd leggen de acht ontwerpers hun festivaltuin aan. Op zaterdag 20 mei 2017 vindt de feestelijke opening plaats.Naast de nieuwe tuinen zal er voor het eerst een speciale plek worden ingericht waar de bezoekers van Appeltern meer informatie kunnen inwinnen over het fenomeen van het festival en de voorbije edities. Daarnaast zijn de tien tuinen van vorig jaar (’Tuin der lusten’) nog te zien.

De tuin voor Vincent die ontwerper Jolanda Vreeken samen met Joyce Oomen in 2015 maakte, blijft nog een jaar liggen. De tuin sluit volgens de organisatie goed aan bij het thema: ’Gevangen’.

 

appeltern.nl