Rapport / Het groen in steden is saai en ouderwets

Het groen in steden en dorpen is vaak niets meer dan een nutteloze onderbreking van steen en beton. Dat stelt de Nederlandse designstichting Droog. Zij spraken ruim honderd inwoners van de Amsterdamse wijk Nieuw-West en trokken de conclusie dat de definitie van groen in woonbuurten hopeloos verouderd is.
Voor het programma Design+Desires van de gemeente Amsterdam ging Droog in Nieuw-West de straat op om mensen te polsen naar hun wensen voor de wijk. Centraal stond de vraag: hoe ziet jouw straat eruit als jij het voor het zeggen hebt?

Re-Dreaming the Street


In het ‘Re-Dreaming the street’ project vroeg Droog buurtbewoners middels een workshop T-Shirts Maken om hun dromen over hun buurt te delen. Opvallend veelgehoord was de roep om meer groen in de buurt. En dat is op z’n zachtst gezegd opmerkelijk, omdat Nieuw-West als onderdeel van de Westelijke Tuinsteden het groenste woongebied van Amsterdam is. De massale roep om meer groen brengt volgens Droog een probleem aan het oppervlak, namelijk dat er duidelijk een kloof is tussen de praktijk van stedenbouwkundigen en gemeentelijke voorzieningen en wat bewoners zelf willen in hun buurt.

Nutteloos groen
De bewoners ervaren de wijk nu als saai en anoniem. Bewoners zien blinde muren, lege stegen, rechte hoeken, beton, grijze stenen en donkere plekken. En dat staat lijnrecht tegenover wensen als bergen, heuvels, kleur, speel- en rustplekken en vooral ‘meer groen’. De bewoners ervaren het groen in de buurt als nutteloos en niemand voelt zich er nu verantwoordelijk voor, hetgeen verpaupering in de hand werkt.

Fruitbomen en vogels
Droog werkte haar bevindingen uit in het rapport Groener dan Groen, dat in januari 2017 aan de gemeente Amsterdam werd aangeboden. In het rapport wordt gepleit voor een herdefiniëring van het begrip ‘groen’ in het stedelijk ontwerp. “Beschouw het groen in de stad niet alleen als een architectonisch principe of als invuloefening om de aanwezigheid van steen en beton te doorbreken, maar maak het toegankelijk voor de bewoners, in plaats van ‘nutteloze’ perkjes en plantsoentjes, speelvelden, ontmoetingsplekken en moestuintjes”, schrijft Droog.

De oplossing? “Breng variatie aan in het groen. Denk niet alleen aan “makkelijke” maar saaie onderhoudsvrije beplanting maar bijvoorbeeld aan fruitbomen en planten die vogels en vlinders aantrekken. Laat de burgers zelf voor het onderhoud van het groen in hun buurt zorgen”, vertelt directeur Renny Ramaker van Droog.

Toekomst
De groensituatie in Amsterdam Nieuw-West staat volgens Droog niet op zichzelf. “ Nederland zit vol met dit type stempel -en tuinwijken die niet meer voldoen aan de huidige (en toekomstige) pluriforme samenleving. Het rapport Groener dan Groen kan in principe in elke buurt variabel worden toegepast, afhankelijk van wensen en behoeften van bewoners. ”

U kunt het volledige rapport Groener dan Groen hier bekijken.