Publieke bevraging / Naar een klimaatbestendige samenleving in 2050

Van 27 juni tot 16 september organiseert de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een publieke bevraging over het voorontwerp van de federale regering ‘Naar een klimaatbestendige samenleving in 2050.

De klimaatverandering heeft nu al gevolgen voor onze samenleving in vele domeinen (energie, vervoer, gebouwen, gezondheid, economie, ecosystemen en biodiversiteit, landbouw enz. ) en dat zal in de toekomst zo blijven. We moeten ons er dus op voorbereiden en ons aanpassen aan de gevolgen ervan. Aanpassing aan de gevolgen van deze klimaatverandering (adaptatie) is, samen met de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen (mitigatie), een prioriteit in de strijd tegen klimaatverandering. 


De federale regering beschikt op dit vlak over een reeks hefbomen in tal van domeinen, waaronder onderzoek, biodiversiteit, infrastructuren, natuurlijke hulpbronnen, gezondheid, risico- en crisisbeheer, internationale samenwerking en bewustmaking. Een geheel van federale adaptatiemaatregelen werd voor deze domeinen ontwikkeld, dat voorgesteld werd in het voorontwerp “Naar een klimaatbestendige samenleving in 2050 – Federale adaptatiemaatregelen 2023-2026“. 

U wordt uitgenodigd uw suggesties over de verschillende voorgestelde maatregelen kenbaar te maken via een publieke bevraging van 27 juni tot 16 september 2022. Op basis van de resultaten van deze publieke bevraging zal het voorontwerp worden herzien en in het laatste kwartaal van 2022 ter goedkeuring aan de federale regering worden voorgelegd. 

U kunt hier de vragenlijst invullen.