Pilotproject ‘Groen ondernemen en Groen doen’

Steeds meer burgers gaan met elkaar aan de slag om hun straat of buurt te verfraaien met groenvoorzieningen. Een steuntje in de rug, in de vorm van professioneel advies, kan daarbij helpen. Daarom starten de provincies Noord-Brabant en Overijssel samen met Entente Florale Nederland het pilotproject ‘Groen ondernemen en groen doen’. Doel van dit project is om burgerinitiatieven te koppelen aan professionele kennis en ervaring uit het groen domein.

Mooie groenvoorzieningen in de buurt zorgen voor een prettig woon- en leefklimaat. Veel bewoners praten daar en werken graag mee aan nieuwe groen-initiatieven. Deze groene burgerinitiatieven  verzanden soms echter uit gebrek aan voldoende kennis en ervaring. Welke bomen, planten en struiken kunnen we het beste gebruiken? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat ons pleintje het hele jaar door groen is en er jaarrond bloeiende planten zijn? Hoe kan ons plan de biodiversiteit optimaal versterken?
Provincies Noord-Brabant en Overijssel willen graag dat bewoners dit soort vragen kunnen bespreken met de gemeente en/of met professionele groenondernemers. De provincies stimuleren het betrekken van burgers bij de natuur en een groene leefomgeving. Daarom hebben zij contact gelegd met de stichting Entente Florale Nederland, die onder meer via de competitie ‘Vitale Groene Stad’ het belang van ‘groen’ breed onder de aandacht brengt van overheden, bedrijfsleven en burgers.
De kennis en ervaring die via dit pilotproject wordt opgedaan, wordt gedeeld via het netwerk van ‘Vitale groene Stad’. Entente Florale Nederland overlegt met andere provincies om ook daar vergelijkbare leertrajecten rond bewonersparticipatie te starten.