Park Belle Vue Leuven / Van spoorweggeul tot buurtpark

In Leuven zijn de werken gestart voor de aanleg van het Park Belle Vue: een lang smal park aan de achterkant van het station, langs het spoor tussen de binnenstad en Kessel-Lo.

 


Het Park Belle Vue is de laatste fase in de heraanleg van de stationsomgeving van Leuven. Voor deze laatste fase, het park Belle Vue werd door de Vlaamse Bouwmeester in 2008 een wedstrijd uitgeschreven. Het Nederlandse H+N+S landschapsarchitecten won, samen met de Belgische bureaus LAMA Landschapsarchitecten, Artgineering en ARA, de wedstrijd met het project Park aan de IJzeren Rivier.

‘IJzeren rivier’

Het spoor wordt beschouwd als IJzeren Rivier en ingezet als kwaliteit om tot een bijzonder parkontwerp te komen. De belangrijkste ingreep is het verleggen van de drukke Martelarenlaan naar de spoorwegkant en het halfverdiept aanleggen hiervan.

 

 

Het 4,5 ha grote park is een ontspannen afronding van Kessel-lo. Groene ontwerpmiddelen zoals een gemoduleerd maaiveld en beplanting (tuinenstrip) vormen de belangrijkste ingrediënten. Deze middelen worden ingezet om optimaal te profiteren van de bijzondere afmetingen: 750m lang, maar slechts 50m breed.

Aan beide uiteinden van het park worden twee twee zogenaamde “hoge koppen” aangelegd. Deze heuveltjes liggen drie meter hoger dan de Spoordijk en zijn ingepant met grote parkbomen. Ze vormen een groen tegengewicht voor de nabijgelegen verkeersknopen. Naast de groene accenten op de koppen, kent het park ook twee stevige stenen accenten: de bastions. Deze terrassen liggen op de kruispunten van verschillende routes uit de omgeving en vormen interessante ontmoetingsplaatsen.

Op de verhoogde kop van het park 
komt een zogenaamde “ruige speel-
tuin”. De precieze invulling hiervan is
het gevolg van een uitgebreid par-
ticipatietraject met de buurt.
 Concreet komt hier een boomhut, een glijbaan van de natuurlijke helling, een klimboom en boomstam- men als alternatieve zitplekken. Aan de kant van de weg komt er ook een afgesloten hondenlosloopzone.
 Verder – richting het eerste
bastion – komt een speelplek voor jongere kinderen met verschillende losse toestellen in het zand. Bijzonder is de glijbaan
van boven op het bastion naar het nabijgelegen
speeltuintje en de klimelementen op de wanden van het bastion.

 

 

Fietsroute

Het winnende ontwerp voor het park werd na de wedstrijd uitgebreid met de aanleg van een regionale fietsroute tot aan de Abdij van het Park. De fietsroute is een nog ontbrekende schakel in het bestaande fietsnetwerk en biedt de kans om belangrijke groengebieden in de omgeving van Leuven te verbinden.

De route is vormgegeven als een ‘parkweg’ en kruist in een tunnel de drukke Tiensesteenweg. Hierna vervolgt de fietsroute zijn weg ingesneden in het spoorwegtalud. Ze sluit hierbij aan op twee bestaande, echter onderbenutte fiets-en voetgangersbruggen over het spoor. De route in het spoorwegtalud is zo vormgegeven dat het door zijn verzonken ligging de privacy van de aangrenzende woningen respecteert. Door de wisselende hoogteligging en inplanting ontstaat er een interessante beleving op de spoorwegbundel en de omgeving.