Oproep Vakgroepering inzake aanleg van groendaken en groene gevels

Een drietal jaar geleden is de federatie voor “Gevel en Dakgroen” opgestart als onderdeel van de Nationale Confederatie Bouw ( CB ) in samenwerking met de Belgische Federatie Groenvoorzieners (BFG-FBEP), met als doelstelling de belangen van de bedrijven werkzaam in deze sector te verdedigen. Om een juist inhoudelijk programma te kunnen brengen richt de vakgroep zich tot u om de waardevolle feedback te ontvangen om zo de doelstelling van onze federatie mee te gaan helpen bepalen.

Momenteel wordt vanuit deze federatie reeds ondersteuning gegeven aan enkele lopende onderzoeksprojecten, binnen de Universiteit van Antwerpen en de Hoge School PXL te Hasselt, waarbij wij als partner zijn betrokken. Ook werkt de federatie  in nauwe samenwerking met het WTCB aan enkele lopende projecten met betrekking tot de technische normen en bepalingen en dit tevens ten voordelen van de sector.


Om de federatie verder professioneel uit te bouwen lanceert de Confederatie bouw en BFG-FBEP een algemene oproep met twee specifieke vragen. U kunt de enquête hier invullen.