Opleiding ‘Duurzaam ontwerpen met planten en groenvormen’

De Erasmushogeschool Brussel organiseert in het voorjaar 2021 een opleiding ‘Duurzaam ontwerpen met planten en groenvormen’. Deze opleiding richt zich op professionals die zich willen verdiepen in het natuurrijk, klimaat- en beheergericht design van tuinen, parken en publieke ruimten.

 


Je leert in deze opleiding een methodiek en principes voor een duurzaam beplantingsontwerp toepassen. Deelnemers kunnen na de opleiding ontwerpen met planten en groenvormen vanuit inzicht in de lokale omgeving, het klimaat en de klimaatverandering, de biodiversiteit, netwerken en kringlopen, de menselijke schaal en beleving. Ze kunnen een groen- of beplantingsplan opstellen, lezen, beoordelen op zijn ecologische waarde en waar nodig bijsturen. Je ontvangt een attest ‘Duurzaam ontwerpen met planten en groenvormen’ van de Erasmushogeschool Brussel.

De opleiding is interessant voor iedereen die beroepshalve met beplanting te maken heeft: tuin- en landschapsarchitecten, tuinontwerpers, groenambtenaren en diensthoofden, groenmanagers, studiebureaus, architecten, stedenbouwkundigen, bio-ingenieurs, tuinaannemers, projectontwikkelaars, … Wie niet over voldoende kennis of vaardigheden beschikt, kan eerst een of meerdere vakken uit de professionele bacheloropleiding Landschaps- en tuinarchitectuur volgen. Het Kenniscentrum tuin+ van de opleiding kan je hierbij adviseren.

Inhoud

De volledige opleiding wordt gegeven door een team van lesgevers uit de praktijk, die elkaar afwisselen. Zo krijg je als deelnemer verschillende ervaringen mee. Naast landschaps- en tuinarchitecten werken aan de cursus bio-ingenieurs, biologen en ecologen mee. Dat zorgt voor een brede kijk op duurzaam ontwerpen met planten en groenvormen.

Om de volledige methodiek van duurzaam beplantingsontwerp aan te leren volg je de 4 modules van de opleiding. Je kan ook apart voor een module inschrijven. Een eerste lessenreeks start op 4 maart 2021, een tweede reeks op 21 april 2021. Elke lesdag loopt van 10 tot 18 uur. Elke module omvat zowel theorie als praktijk. Tijdens de praktijkoefeningen is er volop ruimte voor de uitwisseling van ideeën en ervaringen.

Module 1 – Groenstudie (2 lesdagen) 
Deze module focust op de analyse van bestaande beplantingen en vegetaties met veel aandacht voor groeiproces, dynamiek en biodiversiteit. Bestaande begroeiingen worden zowel door een ecologische als door een ontwerpbril bekeken.

Module 2 – Groenplan (2 lesdagen) 
Deze module richt zich op de ontwikkeling van een visie, een concept en op de keuze van een beplantings- en beheermethode. In deze module leer je onder meer over ecosysteemdiensten, omgevingspsychologische factoren en hoe je beheergericht ontwerpt.

Module 3 – Beplantingsvoorstel (1 lesdag) 
In de derde module komen de esthetische kwaliteit van een beplanting en de beleving ervan aan bod. Hier behandelen we ook aspecten zoals het klimaatadaptief en -mitigerend vermogen van planten. Je leert meer over groeiwijze, fenologie, regeneratievermogen en vatbaarheid voor ziekten en plagen van planten. Met deze kennis leer je een beplantingsvoorstel opstellen.

Module 4 – Beplantingsplan en alternatieven (1 lesdag + ½ lesdag gratis en optioneel) 
Deze module gaat dieper in op de verschillende manieren om een beplantingsplan, -schema of -lijst (bestek en meetstaat) op te maken. De aandacht gaat ook naar plant- en zaaitechnieken, software en andere hulpmiddelen.

Een module van 1 lesdag kost 250 euro. Voor een module van 2 lesdagen betaal je 500 euro. Bij inschrijving op de hele cyclus van 4 modules (6 lesdagen) betaal je 1.250 euro in plaats van 1.500 euro.

De opleiding komt in aanmerking voor subsidie via de KMO-portefeuille en opleidingscheques van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Wie het volledige programma (6 lesdagen/42 lesuren) komt ook in aanmerking voor Vlaams opleidingsverlof.

Meer info: erasmushogeschool.be