Open tuinen België, 150.000 euro steun aan goede doelen

Vzw Open Tuinen van België bestaat 25 jaar. Doorheen die periode verzamelde zich een trouwe groep tuineigenaars die er aan houden hun tuinpassie te delen met bezoekers en tegelijk inkomsten af te staan aan diverse goede doelen. Voor 2018 ging het over een bedrag van bijna 150.000 euro.

 


De vzw Open Tuinen van België / Jardins Ouverts de Belgique werd in 1994 opgericht door barones Jelena De Belder, grondlegger van het arboretum Kalmthout, samen met een groep gepassioneerde tuineigenaars. Het doel: bezoek mogelijk maken aan mooie en bijzondere tuinen, gekoppeld aan een sociale dimensie: het verzamelen van financiële middelen voor sociale projecten. De idee sloot aan bij wat in Engeland, al bestond. Het National Garden Scheme groepeert en promoot er Gardens open for charity.

200 tuinen

Sinds het begin groepeert vzw Open Tuinen van België / Jardins Ouverts de Belgique ongeveer 200 tuinen. Daarbij meer intieme stadstuinen, tuinen in landelijke omgeving tot heuse domeinen en (privé-) parken. Kwaliteit in ontwerp, plantencollectie of andere kenmerken staat voorop. Ze worden slechts toegevoegd aan de lijst na selectie door provinciale afgevaardigden. Bij deze vereniging niet zomaar één enkel opentuinenweekend, maar opentuindagen die net laten kennismaken met de belangrijkste bijzonderheden van de tuin. De data worden door de eigenaars zelf bepaald. Sommigen houden er zelfs aan, de tuin alleen open te stellen na het maken van een (telefonische) afspraak. Op die manier zorgen de tuineigenaars ervoor dat ze zelf beschikbaar zijn voor het verlenen van passende gastvrijheid en het gidsen van de bezoekers door de tuin.

Goede doelen

In 2018 was bezoek gratis welkom in 25 van de 184 deelnemende tuinen. In de 159 anderen werd een kleine vergoeding gevraagd. Conform de initiële gedachte van de vereniging schenken de meeste tuinen deze inkomsten of een gedeelte ervan aan een goed doel. Dat goed doel kiezen ze zelf. Het gaat zowel over gezondheidszorg, kinderwelzijn, ontwikkelingswerk, dierenbelangen, …

Om zicht te krijgen op de hoegrootheid van de steun gegeven aan deze sociale doelen, lanceerde het secretariaat van de vereniging een bescheiden mailenquête. Bleek dat de tuineigenaars die een inkom vragen bedragen van 75 euro tot 1775 euro overmaakten. Het gemiddelde bedrag voor 2018 was 922,40 euro of voor de 160 tuinen samen 146.661,60 euro.

De vereniging zelf legde daar via de verkoop van haar agenda 2018 – een bewijs van lidmaatschap en met tegelijk een lijst van alle deelnemende tuinen met bezoekersinformatie- nog eens 2.800 euro bovenop, zodat het totaal voor het voorbije jaar uitkomt op bijna 150.000 euro. Zou ook de voorbije 24 jaar dit cijfer gehaald zijn, dan scoort de vereniging tot vandaag op 3.600.000 euro.

Tuinbezoeken 2019

Het caritatieve aspect van de vereniging wordt voor 2019 en de volgende jaren extra in de kijker gezet. De agenda vermeld trots de baseline ‘Gardens of Quality for Charity’ en open tuinen worden verder aangemoedigd projecten financieel te steunen. Tegelijk stimuleert de vereniging meer tuinbezoek. Het zet het daarom het lidmaatschap van de vereniging in de kijker. Het lidmaatschap wordt namelijk geconcretiseerd door het thuissturen van de agenda met informatie over alle tuinen -zowel locatie, data als achtergrondinformatie-.

Lid worden kan door storting van 20 euro (28 euro voor adressen buiten België en 50 euro voor Steunende leden) op rekening BE16 3200 7019 9374 of contact via [email protected] en [email protected]. Via deze zelfde mailadressen kunnen tuinen die vanaf 2020 willen toegevoegd worden aan de lijst van Open Tuinen vzw informatie sturen of vragen.