Online Event Bouwen op/aan gezonde bodem

Op 20 november 2020 organiseert Vlaamse Confederatie Bouw in samenwerking met Grondbank, Immoterrae en Vlaco, met de ondersteuning van Vlaanderen Circulair, een webinar over Gezonde Bodem .

Onze bodem vervult een aantal belangrijke economische, maatschappelijke én ecologische functies (ecosysteemdiensten): ze is de basis voor onze voedsel- en biomassaproductie, een onmisbare bron van grondstoffen, het natuurlijke reservoir voor de waterhuishouding, het habitat voor biodiversiteit, …   Een gezonde bodem helpt ook om de effecten van klimaatverandering, zoals hittestress en waterstress (lange droogteperiodes of intense regenbuien) aan te pakken. We spreken van een gezonde bodem wanneer deze in staat is om de essentiële ecosysteemdiensten te vervullen.


Via het project “Bouwen op/aan gezonde bodem” onderzochten Immoterrae nv, Grondbank vzw, VCB (Groen in de Bouw) en VLACO de voorbije 2 jaar hoe we bodemzorg kunnen verankeren in de werkmethodes van de bouwsector en hoe bodemzorg een antwoord kan bieden op een aantal maatschappelijke uitdagingen zoals klimaatbestendig bouwen en kwaliteitsvol verdichten. De resultaten van dit multidisciplinair project worden voorgesteld tijdens het online event van 20 november 2020.

Bekijk hier het volledige programma.

Event is gratis inschrijven verplicht: klik hier