Online bomenplatform ‘MAP A TREE’ [VIDEO]

Ecovator heeft een ‘online bomen platform’ voor Vlaanderen ontwikkeld, Map a Tree. De applicatie is gemaakt om ons stedelijk groen in kaart te brengen en uit te breiden met de hulp van onder andere burgers. U kan ook de huidige of toekomstige groene projecten van gemeenten en steden opvolgen.

Map A Tree is een online Crowdsourcing Vergroeningsplatform voor Vlaanderen. Op dit platform kunnen burgers locaties aanduiden waar ze denken dat er bomen kunnen geplant worden. Lokale overheden kunnen vervolgens bekijken waar er effectief bomen kunnen staan en dit bekend maken. Burgers kunnen ook de status van hun geplaatste punten opvolgen en bekijken of er een boom is geplant. Het is een gemakkelijke manier om de burgers te laten participeren bij de uitbreiding van het stedelijk groen in hun leefomgeving.


Met dit platform proberen de initiatiefnemers het volgende te doen:

-Vlaanderen vergroenen door plaatsen waar mogelijk bomen kunnen staan te lokaliseren;
-Toekomstige ‘groene’ projecten in Vlaanderen inplannen en visueel weergeven;
– Bestaande bomen in Vlaanderen inventariseren;
-Ondersteuning bieden bij het opstellen en het beheer van bomenplannen;
-Kostenefficiënte ondersteuning bieden bij bosbeheer;
-Het beschermen van bomen met een bijzondere status;
-Het inventariseren en beschermen van bomen met een grote ecologische waarde;
-De ecosysteemdiensten van individuele bomen en bossen weergeven met i-Tree software;
-Burgers informeren over het openbaar groen in hun buurt.