Onderzoek naar bodemadditieven, irrigatietechnieken en snoei bij bomen

In samenwerking met het Agentschap Wegen en Verkeer en met Aannemingen Anrob heeft het PCS vorig najaar drie demonstraties met bomen aangeplant. Hierbij wordt nagegaan of het gebruik van verschillende technieken en materialen droogtestress voor de beplanting kan voorkomen en of deze aanplantingen minder water nodig hebben. Dit gebeurde in het kader van het PDPO-project ‘Naar een efficiënt waterbeheer met groenzones’.

Onder druk van een veranderd klimaat worden gemeenten geconfronteerd met waterschaarste en -overlast. Het Oost-Vlaams provinciaal klimaatbeleidsplan tracht hier op in te zetten door o.a. te streven naar een klimaatgezonde en aangename woonomgeving en een klimaatbestendig landschap, waarbij groenzones een belangrijke rol spelen.
Gemeenten hebben echter nood aan ondersteuning bij ontwerp, aanleg en beheer van groenzones om deze zo kwalitatief en multifunctioneel mogelijk te maken. Dit project speelt hier op in door de huidige kennis en praktijkvoorbeelden rond waterefficiënt ontwerpen en de beschikbare technieken voor aanleg en beheer te bundelen en actief te implementeren bij Oost-Vlaamse gemeenten en hun stakeholders in de keten van groenvoorziening (tuinarchitecten en -aannemers, siertelers). Door het aanreiken van tools waarmee gemeenten hun inwoners kunnen sensibiliseren, wordt ook aan draagvlakverbreding gewerkt voor meer groen.


Proefprojecten

In de Oost-Vlaamse gemeentes Aalter, Dendermonde en Oudenaarde werden demonstratieve groenzones aangelegd met verschillende technieken voor efficiënt waterbeheer, zoals het gebruik van afdekmaterialen, bentoniet, bodemverbeterende middelen met een hoog gehalte aan organische stof en waterpolymeren. In deze demonstraties wordt nagegaan of het gebruik van deze technieken droogtestress voor de beplanting kan voorkomen en deze beplantingen minder water nodig hebben.

Samen met Agentschap Wegen & Verkeer en ANROB Aannemingen worden bij de aanplant van bomenrijen ook een aantal verschillende technieken getest. Langs de N41 in Hamme wordt het gebruik van gietranden, waterzakken en drainagebuizen als alternatieven om water te geven gedemonstreerd. Aan de E34 in Wachtebeke worden verschillende bodemadditieven en afdekmaterialen bij een bomenaanplant vergeleken. Bij een derde aanplant langs de N453 in Oudenaarde wordt de helft van de bomen kort gesnoeid bij aanplant om te kijken of ze zo de droogteperiode (zomer) beter doorstaan

In een eerste demo langs de E34 in Wachtebeke werden 135 Prunus avium aangeplant. Bij de aanplant werden verschillende types bodemadditieven toegepast: compost, biochar, waterpolymeren (TerraCottem Arbor), bentonietkorrels, watervasthoudend kluitnet (LITE Net), mycorrhiza (TreeSaver Transplant) en een organische bodemverbeteraar (Terra-Fertiel). Daarnaast worden hier ook 3 verschillende types afdekmaterialen getest: compost, houtschors en houtsnippers.
Bij de aanplant van Quercus robur en Salix alba langs de N41 in Hamme worden verschillende irrigatietechnieken gedemonstreerd: het gebruik van een natuurlijke gietrand, kunststoffen gietrand, waterzak of drainagebuis. Deze worden vergeleken met bomen zonder gietrand.
Tot slot werd bij de aanplant van Quercus robur langs de N453 in Oudenaarde de helft van de bomen kort gesnoeid om te kijken of deze hierdoor beter bestand zijn tegen hitteperiodes in de zomer.
De bomen zullen door het PCS opgevolgd worden. Hierbij zullen onder meer de scheutlengte en het vochtgehalte in de bodem en de kluit gemeten worden.

Bron: PCS