Nieuwe website voor LABO RUIMTE onderzoek ‘De Droge Delta’

De afgelopen zomer heeft ons opnieuw met de neus op de feiten gedrukt. We zijn als Vlaanderen niet voorbereid op langere periodes van droogte. LABO RUIMTE startte in januari 2020 een onderzoek naar het verband tussen droogte en ruimtelijke ontwikkeling onder de noemer ‘De Droge Delta’. Via ontwerpend onderzoek worden de ruimtelijke potenties om een antwoord te bieden op droogte verkend. Hoe kan Vlaanderen evolueren naar een echt sponsland? Waar kunnen we de bodem inzetten om strategische reserves zoetwater op te slaan?

De Droge Delta is een ontwerpend onderzoek naar ruimtelijke hefbomen in de strijd tegen waterschaarste. Vlaanderen wordt de laatste jaren steeds meer geconfronteerd met extreme weersomstandigheden die een voorbode zijn van de klimaatverandering. Droogte en waterschaarste vormen daar een onderdeel van. Er lopen al heel wat onderzoeken naar waterschaarste, maar het verband met ruimtelijke ontwikkeling blijft daarin vaak onderbelicht. Nochtans kunnen ruimtelijke planning, programmatie en inrichting van de ruimte een belangrijke rol spelen in de noodzakelijke evolutie van versnelde waterafvoer naar meer infiltreren, vasthouden en hergebruik van water. Daarom lanceerde LABO RUIMTE, het samenwerkingsverband tussen het Departement Omgeving en het Team Vlaams Bouwmeester, in 2020 dit ontwerpend onderzoek, waar in verschillende fasen de ruimtelijke uitdagingen en oplossingen voor droogte in Vlaanderen in beeld gebracht worden. 


Wie graag meer wil weten over dit onderzoek vindt alle informatie over het lopende proces op de nieuwe website drogedelta.be. Je vindt er ook de rapporten van de eerste onderzoeksfase en de opnames van enkele lezingen.