Nieuwe ‘Naamlijst van houtige gewassen en vaste planten’

De internationaal erkende Naamlijsten van houtige gewassen en van vaste planten zijn bedoeld om snel de voorkeursnaam en de correcte schrijfwijze van deze gewassen te achterhalen. In de nieuwe edities (2021-2025) van de Naamlijst houtige gewassen en de Naamlijst vaste planten zijn circa 17.000 nieuwe namen toegevoegd. De ENA (European Nurserystock Association) beveelt het gebruik van deze lijsten aan omdat het de internationale communicatie en handel verbetert.

 


De “Naamlijst van houtige gewassen” en “Naamlijst van vaste planten” bevatten de wetenschappelijke voorkeursnamen en meest gebruikte synoniemen en handelsaanduidingen van bijna 45.000 houtige boomkwekerijgewassen en 30.000 vaste planten die in Europa en grotendeels ook in de VS worden verhandeld. In totaal zijn er meer dan 95.000 namen geregistreerd.

Het belangrijkste doel van de lijsten is om wereldwijde uniformiteit te krijgen in de naamgeving van houtige gewassen en vaste planten. Het gebruik van één naam in de vorm van de wetenschappelijke voorkeursnaam is daarvoor de basis. Als iedereen deze voorkeursnaam hanteert (eventueel in combinatie met handelsnamen), dan zorgt dit voor een betere communicatie. De “Naamlijst van houtige gewassen” en de “Naamlijst van vaste planten” worden door de ENA (European Nurserystock Association) erkend als de Europese standaard voor wat betreft de naamgeving van boomkwekerijproducten. De Naamlijst van vaste planten is bovendien door de ISU (Internationale Stauden Union) en de PPA (Perennial Plant Association – in de Verenigde Staten) erkend als de officiële standaard.

De lijsten kunnen via www.internationalplantnames.com worden besteld of digitaal geraadpleegd.