Ten Bogaerdelaan Veurne, Koksijde Fietsen, fietspaden, voor Fietsberaad Vlaanderen

Nieuw Vademecum Fietsvoorzieningen kiest resoluut voor asfalt

Er is een nieuwe versie van het Vademecum Fietsvoorzieningen, het vaste richtsnoer dat gebruikt wordt bij investeringen in nieuwe fietsinfrastructuur. Opvallende vernieuwingen zijn de resolute keuze voor asfalt, een vaste kleur voor fietssuggestiestroken en een duidelijk standpunt tegen paaltjes in het midden van fietspaden.

Het Vademecum Fietsvoorzieningen dient als richtsnoer bij de investeringen van de Vlaamse Overheid én bij de beoordeling van subsidieaanvragen van andere overheden. Het bevat richtlijnen voor het ontwerp van fietspaden, de plaatsing van signalisatie en het onderhoud van de fietsinfrastructuur.


Asfalt als eerste keuze

De nieuwe versie van het Vademecum Fietsvoorzieningen maakt een duidelijke keuze voor asfalt als beste ondergrond voor fietspaden. Dit moet bij elke nieuwe investering de eerste keuze zijn.

Alleen in bijzondere omstandigheden kan eventueel afgeweken worden van asfalt. Zo vragen kwetsbare (natuur)gebieden om halfverhardingen (zoals steenslag of dolomiet), zijn waterdoorlatende betonstraatstenen aangewezen waar waterbuffering noodzakelijk is en kunnen betonverhardingen nog nuttig zijn waar een groot aantal inritten voor zwaar verkeer het fietspad kruisen.

Fietssuggestiestroken krijgen oker als kleur

De bijgewerkte versie van het Vademecum Fietsvoorzieningen speelt ook in op het groeiende aantal fietssuggestiestroken. Dit zijn stroken die een plaats voor de fietser suggereren op de rijbaan. Het zijn geen echte fietspaden, want eigenlijk mogen alle verkeersdeelnemers erover rijden.

Het Vademecum Fietsvoorzieningen schrijft nu voor dat Fietssuggestiestroken een duidelijke kleur moeten krijgen: oker. Fietssuggestiestroken met een grijze of rode ondergrond kunnen verwarring veroorzaken en de indruk wekken dat het om een echt fietspad gaat. Het Vademecum zegt ook dat de stroken breder moeten.

Weg met de paaltjes

Het Vademecum Fietsvoorzieningen stapt ook af van de bekende paaltjes (of andere obstakels), die nu vaak geplaatst worden in het midden van een fietspad om gemotoriseerd verkeer te weren. Elke fietser weet dat veel van deze paaltjes in het donker, bij slecht weer of tijdens het fietsen in groep moeilijk zichtbaar zijn.

Het Vademecum Fietsvoorzieningen raadt voortaan af om deze paaltjes nog te plaatsen, zeker niet wanneer ze alleen bedoeld zijn om een naderend kruispunt te signaleren.

De Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) organiseert op 29 mei en 22, 23 en 26 juni vier infomomenten waarop het vernieuwde Vademecum Fietsvoorzieningen wordt toegelicht. Alle informatie hierover op de website van de VSV.

U kunt het volledige Vademecum Fietsvoorzieningen hier downloaden.