Nederland krijgt grootste kunstmatige natuurpark ter wereld

Nieuw Land Nationaal Park, dat is gesitueerd in de buurt van de grootstedelijke regio Amsterdam en op de bodem van de voormalige Zuiderzee, wordt het grootste kunstmatige natuurpark ter wereld. Het beslaat 9.000 hectare en omvat tal van natuurgebieden, zoals de Oostvaardersplassen, de Lepelaarsplassen, Marker Wadden en Trintelzand.

Het uitgestrekte natuurgebied beslaat 29.000 hectare en is relatief jong: het is ontstaan door de inpoldering van Flevoland in de tweede helft van de vorige eeuw. De Oostvaardersplassen, de Lepelaarplassen, de Marker Wadden en het Markermeer hebben sinds vorig jaar gezamenlijk de status van Nationaal Park. Zonder de landaanwinningswerken in Flevoland in de jaren 1950 en 1960 zouden deze reserves nooit hebben bestaan, meldt het architectenbureau Mecanoo. In opdracht van provincie Flevoland, gemeente Almere, gemeente Lelystad, Staatsbosbeheer, Flevo-landschap, Rijkswaterstaat, Natuurmonumenten en Waterschap Zuiderzeeland heeft Mecanoo architecten een ontwikkelingsvisie en masterplan voor Nationaal Park Nieuw Land opgesteld. Volgens het bureau was het onbedoeld dat de natuur de vrije hand werd gegeven over grote delen van het teruggewonnen land.


Beleving van de bezoeker centraal
Volgens Francine Houben van Mecanoo wordt Nieuw Land een nieuw soort nationaal park, waarin de beleving van de bezoeker centraal staat. Houben meldt dat het park een aantrekkelijke en leerzame ervaring zal zijn voor alle generaties en dat het de stad en de natuur dichter bij elkaar zal brengen. Het bevat veel dijken, moeraslanden en rietlandschappen, nieuwe eilanden en nog meer flora en fauna. Er is ruimte voor rust, duisternis om de sterrenhemel, wildernis en avontuur te bekijken, aldus Houben.

Tegelijkertijd moet rekening worden gehouden met zijn ligging in een metropoolregio en met de invloeden van klimaatverandering. Michiel Rijsberman, gedeputeerde provincie Flevoland stelt dat Nieuw Land nu al 900.000 bezoekers per jaar trekt. Volgens hem is het de bedoeling dat de natuur de komende jaren verder wordt versterkt en het gebied beter beleefbaar wordt gemaakt voor bezoekers, zodat de kwaliteiten van het gebied nog beter tot hun recht komen.

Robuust ecosysteem
De ontwikkeling van een robuust en veerkrachtig ecosysteem is volgens het bureau al enkele jaren een continu proces. Het omvat de bevochtiging van het Oostvaardersplassengebied en de Lepelaarplassen, evenals de aanleg van nieuwe eilanden in de Marker Wadden en het Trintelzand, aldus het bureau. Het masterplan van Nieuw Land is de volgende stap in dit proces. De bundeling van de vier natuurgebieden in één Nationaal Park biedt nieuwe kansen voor het versterken van de ecologische betekenis van het gebied, waar bijvoorbeeld een groot aantal beschermde vogelsoorten leeft, te versterken. Het plan gaat uit van vergroting van de vier afzonderlijke natuurkernen en een versterking van de onderlinge verbindingen. Door het toevoegen van eilanden en ondieptes, slenken, natte graslanden en waterverbindingen creëert het plan een aaneengesloten ecosysteem.

Toegankelijk
Tegelijkertijd wil Mecanoo het natuurgebied beter ontsluiten voor bezoekers. Het bureau stelt een nieuw “natuurstation Nieuw Land” voor, wat het park “voor alle mensen vanuit de metropoolregio Amsterdam en andere stedelijke gebieden” direct met de trein bereikbaar maakt.
Ook moeten mensen makkelijker het Nationale Park per fiets, kano, te voet of met een elektrische jeep kunnen verkennen. De bestaande stopplekken op de kilometerslange dijken – de Oostvaardersdijk langs het Markermeer, de Houtribdijk dwars door het meer heen en de Knardijk – worden aantrekkelijke uitzichtpunten, “de belvedères van Nieuw Land”, aldus Mecanoo.

 

Bekijk hier de volledige ontwikkelingsvisie