Leuven / Ontwerpteam aangesteld voor heraanleg van de Vaartkomoevers

De omgeving van de Leuvense Vaartkom is de voorbije jaren grondig van uitzicht veranderd. Er werden verschillende bouwprojecten gelanceerd, oude industriële gebouwen kregen een nieuwe bestemming en vlakbij werd het Sluispark aangelegd. Als sluitstuk van de transformatie van de vroegere industriële site tot nieuwe stadswijk, wil de stad Leuven de oevers van de Vaart en het Victor Broosplein grondig vernieuwen.

Eind 2019 lanceerde de stad hiervoor een internationale oproep naar ontwerpers. Vier teams dienden zich aan om de Vaartkom opnieuw aan te leggen. Uiteindelijk werd een team rond Tractebel, met Stadsbader, Atelier Descombes Rampini, Equans, Pool is cool, Waterland en POP vzw geselecteerd.


Groene, autoluwe oevers

De Noordoever krijgt een wandelboulevard langs het water, een groene strook, ruimte voor fietsers en horecaterrassen. De Zuidoever, waartussen de Vaartstraat en de bruggen een verkeerslus loopt, krijgt een wandelboulevard op het water. “Met een houten wandeldek op niveau van het water zal je volledig gescheiden van het wegverkeer kunnen wandelen en genieten van het water. Op de beide oevers worden bomen en struiken aangeplant. Het nieuwe groen moet voor koelte zorgen op hete dagen en de Vaartkom aangenamer maken”, zegt schepen van Openbare Werken Dirk Vansina.

Het Victor Broosplein werd reeds in 2016 autovrij gemaakt. Toen kreeg het ook een tijdelijke herinrichting met houten podiumconstructies en uitgeslepen vergroeningen in het asfalt. Op basis van de feedback van de Leuvenaars, integreerde het ontwerpteam meer bomen en groenvakken.

Zwemvijver

Aan het Broosplein komt ook een zone voor waterbeleving. Die is uitgewerkt als een watertuin. Na onderzoek bleek dat een natuurlijke zwemvijver mogelijk is in de Vaartkom. Het ontwerp voorziet een zwemvijver waar ongeveer 70 mensen tegelijk gebruik van kunnen maken. Grote rietvelden en waterplanten moeten het water zuiveren. Het zwemwater is volledig afgescheiden van het vaartwater.

De Staart van de Vaart, in de bocht aan de Marie Thumas-Durieuxbrug, is de zonnigste plek van de Vaart. Daar komt een groene heuvel die de drukte van de Lüdenscheidsingel en het Engels Plein afschermt. Aan de waterkant vormen kleinere en meer intieme plekken op verschillende hoogtes een informele tribune.

Burgemeester Ridouani. “Samen met de Sluisstraat en het Sluispark, zullen de oevers een aangename plek worden waar Leuvenaars kunnen genieten van groen en water. De Vaartkomoevers, het Broosplein en de Staart van de Vaart zijn samen goed voor 20.000 m². Dat zijn drie voetbalvelden openbaar domein dat we vernieuwen tot een prachtige plek voor de Leuvenaars.”

Het wedstrijdontwerp wordt de komende maanden nog verfijnd. Er worden onder meer nog spelelementen en kunst in het ontwerp geïntegreerd. Dat verfijnde ontwerp wordt deze zomer voorgesteld aan de Leuvenaars. Eind dit jaar volgen het definitieve ontwerp en de aanvraag van de omgevingsvergunning. De start van de werken is voorlopig gepland in het midden van 2023.

Bron: Stad Leuven