Landkunst in de Biesbosch

Tot 30 november presenteren de Academie AKV|St. Joost, het Biesbosch MuseumEiland, Staatsbosbeheer en bkkc de buitenexpositie ‘Werk in Uitvoering’ op de Jantjesplaat in Nationaal Park de Biesbosch. Kunstenaars Mischa Doorenweerd, Tim Hoefnagels en Josua Wechsler en studenten Annick Gaarthuis en Evelien Seegers kregen de opdracht om te reageren op de ontwikkelingen in dit gebied.

De polders rondom het Biesbosch Museumeiland kennen een even bewogen als rijke geschiedenis. Het landschap is al eeuwen onderwerp van het vaak harde spel tussen water en natuur. Het Programma van Ruimte voor de Rivier, dat net voor de eeuwwisseling werd ingezet in dit gebied, bracht in een kort tijdsbestek een essentiële verandering in dit gebied, namelijk de feitelijke ontpoldering en de omvorming tot een nieuw natuurgebied. Nu, lente 2014, worden de vele hectaren van de grote Noordwaard heringericht. In 2015 is het grondig vernieuwde Biesbosch Museumeiland klaar. Het museum heeft dan ook gelegenheid zijn collectie te verbinden met eigentijdse kunst. Het museum ligt dan ingebed in een volstrekt andere omgeving.


De expositie ‘Werk in Uitvoering’ beoogt een prelude te zijn op deze ingrijpende fysieke omwentelingen. Kunstenaars worden uitgenodigd hun visie te geven op de veranderingen in dit gebied en om hun verbeelding te laten werken. Zij krijgen de opdracht de kwaliteit van de omgeving, die nu opnieuw door mensenhanden is gevormd, te verbeelden. Het zijn tijdelijke kunstwerken, bij voorkeur opgebouwd met het materiaal uit de directe omgeving. De kunstwerken fungeren niet als pleitbezorgers van veranderingen maar kiezen positie en vormen daarmee een referentiepunt voor de beschouwer: wat gebeurde er hier, hoe kun je kijken naar het landschap of ook, welke gevolgen hebben de onophoudelijke menselijke ingrepen in dit gebied voor de natuur en haar bewoners, de mensen, de flora en de fauna. De kunstwerken worden verbonden met de bestaande wandel- en fietsroutes, zoals zicht op de Noordwaard.

Zicht op de Noordwaard
De Noordwaard kent een even bewogen als rijke geschiedenis. Als gevolg van de Deltawerken vielen rond 1970 de getijden weg en dat betekende hier het einde van een eeuwenoude landschapscultuur: het spel tussen water, natuur en mensenhanden. Het programma Ruimte voor de Rivier, dat net voor de eeuwwisseling werd ingezet in dit gebied, bracht in een kort tijdsbestek een tweede essentiële verandering, namelijk de feitelijke ontpoldering en de omvorming tot een nieuw natuurgebied.

De kunstwerken liggen verspreid door de Noordwaard en tonen de vele bezoekers van de Biesbosch verrassende vergezichten. Zij benadrukken de kwaliteit van de omgeving, die opnieuw door mensenhanden is gevormd. De kunstwerken fungeren niet als pleitbezorgers van deze veranderingen, maar kiezen positie en vormen daarmee een referentiepunt voor de beschouwer: wat gebeurde er hier, hoe kun je kijken naar het landschap en ook, welke gevolgen hebben de onophoudelijke menselijke ingrepen in dit gebied voor de natuur en haar bewoners, de mensen, de flora en de fauna.

www.landkunst.nl/progitem2.php?progid=148&index=#.VDfzzOes2-t