Landelijk Vlaanderen krijgt nieuw bestuur

Landelijk Vlaanderen, de vereniging van privé land-, natuur- en bosbeheerders heeft een nieuw bestuur verkozen. Christophe Lenaerts, tot nu toe secretaris-generaal van de vereniging, volgt Philippe Casier op als voorzitter. Jurgen Tack, tot 2015 directeur van INBO, wordt de nieuwe directeur.

Als belangrijke speler in het privaat beheer wil Landelijk Vlaanderen ook een antwoord bieden op de vraag van de overheid naar verdere structurering. Dit om naast de agrariërs en de natuurverenigingen een geïntegreerd antwoord te bieden op de overheidsvisies.


 

Vernieuwd bestuur

De doorgroei van Landelijk Vlaanderen naar een vereniging met een horizontale visie omtrent het openruimtebeheer, is te danken aan Philippe Casier. Hij nam meer dan een decennium lang het actieve voorzitterschap van de vereniging op zich. Philippe Casier slaagde erin om het essentieel belang van de grote groep privé land-, bos- en natuurbeheerders in het hele Vlaamse beleid te laten erkennen en bouwde een structuur op die als spreekbuis diende van een potentieel van meer dan 200.000 beheerders.

Christophe Lenaerts, die zelf de voorbije 3 jaar de functie van secretaris-generaal van de vereniging uitoefende, neemt vanaf vandaag de fakkel over als voorzitter van Landelijk Vlaanderen. Guido Mulier wordt net als Thierry de l’Escaille ondervoorzitter.

Jurgen Tack zal als algemeen directeur de dagelijkse leiding op zich nemen. Hij gaf als administrateur-generaal van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) in de periode 2007-2015 leiding aan een team van 250 mensen.

Uit erkentelijkheid voor de jarenlange vrijblijvende inzet en doorzetting wordt Philippe Casier door Landelijk Vlaanderen de titel van erevoorzitter toegekend.

www.landelijkvlaanderen.be