Land art / Oproep Contrei Live 2020

In 2020 bestaat de West-Vlaamse Intercommunale Leiedal 60 jaar. Dat wordt gevierd door de ruimte en het landschap – zijnde het territorium van de 13 steden en gemeenten – in de kijker te zetten. Leiedal wil zowel de inwoners als de bezoekers helpen om de streek te ontdekken met een andere bril. Dit zal gebeuren via een aantal kunstzinnige ingrepen, meer bepaald via land art. Leiedal lanceert daarvoor een oproep tot kunstenaars en ontwerpers.

Met Contrei Live beoogt Leiedal een grootschalig kunstenparcours dat de link legt tussen ruimtelijke ontwikkelingen, water en (internationale) kunst. Deze route langs een aantal land art ingrepen mobiliseert vanaf juni tot oktober 2020 een ruim publiek, ondersteund door gerichte campagnes (cultuur, toerisme, regiomarketing…). Door de blik op het landschap en het water te richten, versterkt het artistieke parcours de ruimtelijke transitie van Zuid-West-Vlaanderen zoals die beschreven is onder de noemer Contrei.


Deze artistieke ontdekkingstocht kadert in een breder geheel. Onder het motto denken, doen en dansen bundelt Leiedal de krachten met een heel resem partners voor een jubileumjaar waarin samenwerken aan een regio in transitie centraal staat.

Land art van hoge kwaliteit
Intercommunale Leiedal selecteerde in samenspraak met haar vennoten een aantal strategische locaties waar land art door een kunstenaar of creatieveling een meerwaarde kan betekenen. Aan de hand van een tweestapsprocedure vertrouwt Leiedal de realisatie van de land art ingrepen toe aan zowel internationaal en/of lokaal gewaardeerde kunstenaars als aan creatievelingen en collectieven. De ingrepen kunnen zowel een fysieke installatie, een manipulatie van het landschap, een event… inhouden. Zowel permanente als tijdelijke ingrepen zijn dus mogelijk. Wel wordt zoveel als mogelijk vertrokken van het principe ‘werk met werk’. Dit betekent gebruik maken van reeds voorziene ingrepen, werken… die door de kunstenaar of creatieveling naar een hoger niveau worden getild. In projectfiches wordt per locatie aangegeven welke werken er gepland zijn.

 Stap 1: Oproep naar conceptvoorstellen
Deze call for proposals is een ruime oproep naar kunstenaars en creatievelingen om een eerste conceptvoorstel in te dienen. Daartoe worden de nodige projectfiches met informatie over de verschillende locaties ter beschikking gesteld.

Het conceptvoorstel moet minimaal de onderstaande elementen bevatten:

·      De locatie(s) waar de indiener zijn ingreep wenst te verwezenlijken

·      Het uitgangspunt voor het project of het verhaal dat gebracht wordt

·      Het mobiliserende karakter van het werk

·      Een beschrijvende tekst, schets, ontwerp of illustratie van de ingreep

·      Een ruwe raming van de kostprijs voor de ingreep

·      Een beknopt portfolio

De conceptvoorstellen moeten ten laatste op maandag 22 april 2019 ingestuurd worden via [email protected].

Eind april selecteert een commissie met vertegenwoordigers uit de kunstwereld en de lokale besturen op basis van de ingediende conceptvoorstellen een aantal kunstenaars en creatievelingen.

Stap 2: Uitwerking van een projectvoorstel
De weerhouden kunstenaars en creatievelingen worden uitgenodigd om tussen begin mei en eind augustus hun conceptvoorstel verder uit te werken tot een projectvoorstel. Intercommunale Leiedal voorziet hiervoor een vergoeding die varieert tussen 1.000 en 5.000 euro, afhankelijk van de projectinhoud, schaalgrootte en complexiteit van de ingreep. De voorwaarde is dat het projectvoorstel minimaal de onderstaande elementen bevat en door de selectiecommissie als voldoende uitgewerkt wordt beschouwd.

Minimale vereisten projectvoorstel:

·      Gedetailleerd visueel ontwerp van de ingreep

·      Plan van aanpak voor de realisatie (technisch, verloop van de werken, melding van eventuele vergunningen…)

·      Duidelijke timing in functie van oplevering halfweg mei 2020

·      Gedetailleerde raming van de kostprijs van de ingreep

De uitgewerkte projectvoorstellen moeten ten laatste op vrijdag 16 augustus 2019 ingestuurd worden via [email protected]. Eind augustus maakt de selectiecommissie voor elke locatie een definitieve selectie op basis van de ingediende projectvoorstellen zodat de weerhouden kunstenaars en creatievelingen vanaf begin september volop aan de slag kunnen om hun land art ingrepen op het terrein te finaliseren tegen halverwege mei 2020 (opening begin juni 2020-slot oktober Biënnale INTERIEUR 2020).

Samenwerking met regionale bedrijven, lokale verenigingen, burgers of scholen wordt aangemoedigd. Het kan een goede manier zijn om lokale expertise en/of materialen binnen een originele context te valoriseren.

Meer info: Filip Vanhaverbeke

Tel. 056 24 16 16