Inspiratie voor kindgerichte voortuinen

Kind & Samenleving heeft een Inspiratiebundel ‘Kinderen en voortuinen’ gepubliceerd. Met welke bouwstenen (planning, inrichting en inspraak) je meer kan inzetten op kindgerichte voortuinen? Niet alleen klassieke voortuinen komen aan bod, maar ook stedelijke voortuinstroken, gemeenschappelijke voortuinen en co-housing, geveltuinen,… Ook in de toekomst blijven ‘voorerfstroken’ belangrijke ruimtes om gezinsvriendelijk dichter wonen.

 


Voortuintjes in Vlaanderen liggen er vaak ongezellig bij, terwijl de voortuin voor kinderen de ideale maat is om de buurt te ontdekken. Daarom ging Kind & Samenleving in 2018 aan de slag in twee wijken om samen met kinderen en buurtbewoners voortuintjes kindvriendelijker te maken. Uit deze inspraakacties werden bouwstenen ontwikkeld die je kunt inzetten op kindgerichte voortuinen.

De inspiratiebundel Kinderen en voortuinen is in de eerste plaats bedoeld voor ontwerpers, planners en stedenbouwkundigen. Zij zijn het die de voorwaarden scheppen om van onze vaak vergeten voortuinen échte plekken te maken voor en door kinderen. Maar ook anderen die werk willen maken van kindgerichte voortuinen kunnen ermee aan de slag.

De publicatie bestaat uit drie delen:
Deel 1: Waarom kindvriendelijke voortuinen maken?
Deel 2: Bouwstenen voor kindvriendelijke voortuinen (planning en inrichting)
Deel 3: Hoe zet je een participatietraject op?

U kunt de inspiratiebundel hier downloaden.