ILVO zoekt naar oplossing buxusmot

Om accuratere en meer ecologische vormen van bestrijding te vinden tegen de (invasie van) de buxusmot, zijn er in 2019 opnieuw een reeks veldexperimenten gepland bij ILVO, PCS, AVBS en Landelijke Gilden.

 


Jochem Bonte (ILVO entomoloog): “We gaan dit jaar onder meer testen of plantversterkende middelen preventief werken. En we kijken naar de effectiviteit van rupsdodende aaltjes, bacteriën en schimmels, en dat zowel voor professioneel als thuisgebruik.”

De mot zelf wint nog steeds terrein. Behalve in delen van West-Vlaanderen is ze nu overal in Vlaanderen te vinden. Jochem Bonte (ILVO): “De bottomline is dat we tot nu toe nog maar weinig of geen efficiënte én milieuvriendelijke mogelijkheden gevonden hebben om de buxus te vrijwaren van of te beschermen tegen de buxusmot en haar rups.

Net zoals vorig jaar komen de resultaten terecht op www.sosbuxusmot.be. Deze website bevat actuele informatie over de plaag, met tips om de buxusplant te verzorgen en te beschermen. Het webplatform wordt gefinancierd door het Vlaams Fonds voor Landbouw en Visserij van het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid.

Bron: ILVO