IFLA Europe vraagt titelbescherming landschapsarchitect

Tijdens de General Assemblee van IFLA Europe in Noorwegen werd gepleit voor de Europese titelbescherming van de landschapsarchitect. In het President’s Bulletin van oktober 2014 wordt meegedeeld dat er een handvest moet worden opgesteld, dat de rol van de beroepsgroep en zijn beroepsethiek duidelijk maakt. De landschapsarchitect moet zichtbaar worden door wetenschappelijke publicaties met standpuntinname over belangrijke onderwerpen en zich zo verzekeren van een strategische positie, die hem de mogelijkheid geeft zijn professionele capaciteiten te tonen.

https://iflaeurope.eu