Het gebruik van de titel van landschapsarchitect

Recent is in de pers commotie ontstaan over het onrechtmatig gebruik van de titel van architect en het gebruik van de titel van landschapsarchitect. Het standpunt van de ABAJP-BVTL (Belgische Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitecten) is duidelijk: enkel de professionelen die lid zijn van IFLA (International Federation of Landscape Architects), de door UNESCO erkende NGO, mogen de titel van landschapsarchitect voeren. Men wordt IFLA-lid door aan te sluiten bij de Belgische Vereniging van Tuin- en Landschapsarchitecten.

 


De publicatie handelt over een landschapsarchitect die door zijn client aangevallen wordt en die beticht wordt onrechtmatig de titel van architect te voeren. De zaak is ook overgemaakt aan de Orde van Architecten. De ABAJP-BVTL meent dat deze publicatie zich niet aan de deontologie van de journalistiek over de loyale vergaring van gegevens houdt en ons allemaal bij het groot publiek dreigt te doen doorgaan voor usurpators (onrechtmatige toeëigenaars). De ABAJP-BVTL zal een klacht indienen bij de Raad voor de Journalistiek.