Het 21ste-eeuwse stadspark is een voedselpark

Eli Devriendt, Landschapsarchitect bij de dienst Beheer, Ontwerp en Inrichting Openbaar Domein van Stad Oostende, stelt op het Congres & Forum Publieke Ruimte op dinsdag 17 maart 2020 in Gent het voedsel- of landbouwpark ‘Tuinen van Stene’ voor.

De Tuinen van Stene wordt volop uitgebouwd tot een van de belangrijkste nieuwe parken van Oostende. Het is geen traditioneel park, maar wel een voedsel- of landbouwpark voor de stad. De site vormt een innovatief park met een veelheid aan functies. De stad Oostende heeft de ambitie om stadslandbouw een volwaardige plaats te geven binnen haar openbaar domein, binnen de nieuwe publieke ruimte van het Groen Lint. Het landbouwpark Tuinen van Stene is niet alleen een groenruimte voor omwonenden en Oostendenaars worden, maar zal ook functioneren als een laboratorium voor nieuwe vormen van landbouw.


Aansluitend vindt een rondetafelgesprek plaats over stadslandbouw en stedelijke voedselproductie.

Meer info: congrespubliekeruimte.info