Hasselt / Heraanleg Kapermolenpark

In Hasselt is de eerste fase van de heraanleg van het Kapermolenpad gestart. Die heeft als doel de Demer uit haar isolement te halen en de relatie met het park te versterken.

 


Het Kapermolenpark vormt met haar 30 hectare de meest omvangrijke groene ruimte binnen de Hasseltse stadskern. Voor veel Hasselaren is het hun groene plekje nabij het stadscentrum: om te joggen, de hond uit te laten, de kinderen te laten ravotten, te skaten…

De afgelopen jaren veranderden de rol en het uitzicht van het park echter ingrijpend. Hierdoor kent het vandaag een grote diversiteit aan functies die elk afzonderlijk wel vlot werken, maar ze missen samenhang. Via een volledige heraanleg willen we opnieuw overzicht, leesbaarheid en uniformiteit in het park brengen, maar ook de inrichting nauwer afstemmen op de noden en wensen van de bezoekers.

Participatietraject
Op verschillende manieren werd input verzameld voor de heraanleg van het park. Via het digitaal participatieplatform, ontwikkeld door Citizenlab, konden bezoekers en sympathisanten van het Kapermolenpark hun ideeën voor de heraanleg kenbaar maken en zo actief meewerken aan de visieschets. Met op korte tijd 1.600 unieke bezoekers, 370 geregistreerde gebruikers, 105 ideeën, 192 commentaren en 1.524 stemmen bleek dit een aanpak die de Hasselaar wel kon smaken. Daarnaast werden ook enkele offline acties georganiseerd, zoals een masterclass waarbij zo’n 50 stakeholders nadachten over de toekomst van het park. Alle verzamelde input verwerkte het Tongerse tuin- en landschapsarchitectenbureau Burolandschap tot een visieschets.

Integratie van de Demer in het Park
Kapermolen is de perfecte plaats in het stadscentrum om de Hasselaar, en in ruimere zin alle bezoekers, terug in contact te brengen met de Demer. Momenteel bestaat er geen connectie tussen het park en de rivier. De Demer loopt nu net buiten het park waar ze aan het zicht onttrokken wordt door een scherm van bomen en struiken en een fietspad een bijkomende fysieke scheiding vormt. Bovendien ligt ze een 3-tal meter lager dan het maaiveld in het park. Binnen het vernieuwde ontwerp vormt de Demer de ruggengraat van het park. Door plaatselijk de zuidelijke oeverzone op een natuurlijk geprofileerde wijze af te graven, ontstaat een ruimte die op een gelijk niveau als het waterpeil van de Demer komt te liggen. Deze waterrijke zone wordt aangelegd ter hoogte van de huidige vijver.

Speel-as
In het verlengde van deze waterrijke zone wordt een rechtlijnige speel-as aangelegd met aan beide zijden diverse speelzones voor verschillende leeftijdsgroepen. Tussen deze speelzones komt een meer natuurlijke vegetatie die de rechtlijnige en strak afgebakende speelpleinen accentueert. De speelzones voor de allerkleinsten krijgen een plaats nabij de cafetaria en het terras van het openluchtzwembad. Zo kunnen ouders een oogje in het zeil houden vanop het terras. In de richting van de waterrijke zone worden de speelterreinen meer avontuurlijk en geschikt voor de oudere leeftijdscategorieën.

Sport-park
De concentratie van sporters leidt tot een leuke wisselwerking en geeft voornamelijk in de avonduren en tijdens het weekend een gezellige sfeer om samen te sporten. De Finse looppiste blijft uiteraard behouden en wordt uitgebreid in de richting van de heemtuin en over de Demer in de richting van de ‘Bloso’-terreinen.

Centraal uitkijkpunt
Centraal in het park wordt als landmark een uitkijkpunt gecreëerd. Het uitkijkpunt ligt ongeveer een vijftal meter boven het huidige maaiveld en biedt op de top mooie vergezichten. De helling wordt uitgerust met zitelementen en is via een hellend pad bereikbaar. Aan de zijkant van de heuvel kan als amfitheater gebruikt worden met uitzicht op de naastliggende evenementenweide.

 

Campuspark
Het park moet op termijn ook meer aansluiting vinden met de nabije omgeving. Zo voorziet het visieplan in een groene connectie tussen het Kapermolenpark en de omliggende scholen naar Angelsaksisch model met aangename studeer- en zitplekken.

Evenementenzone
In het park worden op twee locaties belangrijke evenementenzones voorzien. Een goede technische aanleg met voldoende drainage moet het gebruik ervan het hele jaar door mogelijk maken. Op de overgang tussen het evenementenplein/Campuspark en de speel-as wordt een waterrijk speelelement voorzien. Naast het landmark is een tweede evenementenzone die aansluit op het amfitheater.

Fietsroutenetwerk
Momenteel ligt het fietspad deels in het park en deels langsheen de oever van de Demer. Het fietspad wordt volledig verplaatst naar de tegenoverliggende Demeroever. Zo ontstaat een fiets-o-strade met snelle verbinding vanuit Diepenbeek. Conflicten tussen fietsers en parkbezoekers worden op deze manier vermeden. Hiervoor is wel de aanleg van een fietsbrug nodig.

 

www.hasselt.be