Groenaannemer-award 2022 voor Welzijnscampus Portavida in Genk

De VVOG-wedstrijd Openbaargroen-awards reikt een speciale award uit aan een openbaargroen-project dat gerealiseerd werd met een opvallende inbreng van een professionele groenaannemer. Dit jaar gaat de prijs naar de Welzijnscampus Portavida in Genk en groenondernemer Dolmans Landscaping uit Lummen.  

Met de groenaannemer-award willen VLAM en VVOG (Vereniging voor Openbaar Groen) het maatschappelijk belang van openbaar groen in de kijker zetten en wijzen op de meerwaarde van een professionele aanpak door een groenaannemer en op de samenwerking met boomkwekers. De award werd op 15 december uitgereikt op de finaledag van de Openbaargroen-awards in Diksmuide.


Dit jaar gaat de prijs naar de Welzijnscampus Portavida in Genk en groenondernemer Dolmans Landscaping Services uit Lummen. ‘Portavida’ of letterlijk vertaald ‘Poort tot het leven’ is de nieuwe welzijnscampus van de stad Genk op de site van het voormalige Sint-Jansziekenhuis. Het project – een samenwerking tussen de sociale woningbouw, het welzijnswerk en de zorgsector – omvat een combinatie van zorg- en dienstverlening maar ook wonen, werken en ontspanning. Er zijn een kleine 30 organisaties gevestigd die actief zijn op het vlak van welzijn: geestelijke gezondheidszorg, ouderen-, thuis-, pleegzorg, zorg voor personen met een handicap, kinderopvang, … Vooraan op Portavida staan 6 woonblokken, goed voor 108 sociale huur- en koopwoningen en seniorenwoningen. Achteraan op Portavida ligt woonzorgcentrum Toermalien, een open (t)huis voor senioren en personen met een bepaalde zorgproblematiek. Toermalien biedt plaats aan 264 valide en zorgbehoevende bewoners. Daarnaast zijn er 6 plaatsen kortverblijf verdeeld over de afdelingen. Een ondergrondse parking voorziet ruimte voor 565 wagens, zodat er op de campus zelf enkel voetgangers en fietsers zijn. Er werden verschillende wandel- en fietspaden voorzien doorheen de campus, zo is er ook een slingerend fietspad voorzien om de steile helling wat af te zwakken.

Een nieuw voetgangersplein vormt de ingang en het middelpunt van de site. Dit plein is het verbindingspunt tussen het openbaar vervoer, de commerciële ruimtes, het centrale kantoorgebouw, een toegang tot de parkeergarage en een pad naar de verschillende woningen. Dit openbare plein is omgeven door vier gebouwen. De centrale as fungeert als drager van de ruimtelijke structuur in het gebied. De centrale publieksroute voor bewoners en bezoekers verbindt alle gebouwen op deze as met hun entrees. De nieuwe gebouwen zijn zo gepositioneerd dat elk gebouw zichtbaar en toegankelijk is langs de vier gevels. Zo worden de gebouwen daadwerkelijk in het park geplaatst met licht en zicht op de natuur. Alle gebouwen werden voorzien van een groendak.

De hele omgeving is opgevat als een park. Overal op de campus is ruimte gegeven aan veel groen, in allerlei vormen. Van simpele gazons tot kleurige vaste plantenborders en een grote diversiteit aan bomen. Het hemelwater kan infiltreren in de plantvakken, wat de aanplantingen klimaatrobuuster maakt.

Portavida werd ontworpen door Elisabeth Iglesias (ILB Architecten) en landschapsarchitect Denis Dujardin, in samenwerking met ELD Partnership, Antea Group en Artes Group voor de uitvoering. Dolmans Landscaping Services was verantwoordelijk voor de groenaanleg.