Groen-blauwe infrastructuur voor verstedelijkte landschappen

Met het Europese project Green4Grey wil de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) onbebouwde restruimtes in een verstedelijkte omgeving een nieuw veelzijdig en natuurlijk karakter geven: de zogenaamde groene en blauwe infrastructuur.

In zes gemeenten in de Vlaamse Rand rond Brussel en in De Wijers, het verstedelijkt gebied rond Hasselt-Genk, zal het samen met de gemeenten en met Europese cofinanciering onbebouwde restruimte omvormen tot aantrekkelijke en veelzijdige natuurlijke plekken. Door groene en blauwe landschapselementen te ontwikkelen in verstedelijkte restruimtes worden grijze halfkunstmatige landschappen omgevormd tot meer natuurlijke stadslandschappen.


Bedoeling is een groen-blauw netwerk doorheen de stad en stadsrand te creëren en een antwoord te bieden op de uitdagingen van toenemende verstedelijkingsdruk. Die zorgt immers voor een steeds grotere druk op de open ruimte met gevolgen voor het milieu en de gezondheid van mensen, dieren en planten; gebrek aan groene rustzones en ontmoetingsplaatsen, verlies aan natuurlijke habitats, gebrek aan ruimte voor natuurlijke waterberging en duurzame voedselproductie,…. Groene en blauwe landschapselementen kunnen mee oplossingen aanreiken om die problemen tegen te gaan. Ze bevorderen de omgevingskwaliteit en leveren allerhande functies aan (natuur, recreatie, waterberging, voedselvoorziening,…). Met een moeilijker woord noemen we dat ecosysteemdiensten, want het zijn diensten die het ecosysteem kan aanreiken.

banners_carr1

VLM zette het project op samen met de gemeenten Asse, Beersel, Diepenbeek, Genk, Kraainem, Wezenbeek-Oppem en Zaventem. Daarnaast is er ondersteuning van het Agentschap Ondernemen, het PURPLE-netwerk, Natuurpunt en het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie. Het voorziene projectbudget bedraagt 4.352.355 euro, waarvan 1.671.415 euro Europese cofinanciering en 1.115.780 euro door de betrokken gemeenten wordt bijgedragen.

Door verschillende aspecten van open ruimte – zoals waterbuffering, groene werkomgeving, duurzame voedselproductie, groene ontmoetingsplek – in hun geheel te bekijken, kan een hogere maatschappelijke meerwaarde worden gecreëerd voor deze gebieden.

Een overzicht van de verschillende functies die in de verschillende projectgebieden geïntegreerd worden:

functies_in_projectgebieden

In de zes projectgebieden zullen experten de volgende jaren ontwerpvisies maken samen met studenten, bewoners, bezoekers, bedrijven, werknemers, lokale overheden en organisaties. Die ontwerpvisies vertaalt VLM in inrichtingsplannen voor realisaties op het terrein. Zo voorziet het project de ecologische (her)aanleg van een twintigtal vijvers, poelen en natuurlijke waterbuffers, een natuurvriendelijke herinrichting van drie waterlopen, aanplant van enkele percelen boomgaard en stadsbos, aanleg van wandelpaden en vijf groene ontmoetingsruimtes.

banners_carrr2