Floriade 2022 is financiële ramp

Het aantal bezoekers en het financieel resultaat van Floriade 2022 in Almere is dramatisch slecht. In plaats van de beoogde 2,33 miljoen waren er iets minder dan 700.000 bezoekers. Er is een gemiddelde opbrengst per ticket gerealiseerd van 17,53 euro ten opzichte van de geplande 20,18 euro. Dat blijkt uit het eindrapport van de directie.

Deze Floriade kende veel complicaties bij de totstandkoming, waarvan de Covid-pandemie, die van maart 2020 tot midden 2022 in de wereld en daarmee ook in Nederland heerste, een ongekende en verregaande uitwerking had op het welslagen van Floriade, aldus het rapport. In alle fasen die de Floriade-organisatie heeft doorgemaakt, hebben zich diverse complicaties en risico’s voorgedaan die allemaal in meer of mindere mate, direct of indirect, van invloed zijn geweest op het verloop van de organisatie en de resultaten.


Hoewel de Expo door de bezoekers hoog gewaardeerd werd, is het aantal bezoekers echter buitengewoon teleurstellend te noemen. De financiële consequenties hiervan zijn zeer dramatisch voor de gemeente Almere Meer informatie is te vinden in het document ‘Floriade Expo 2022 Foundersrapportage Final management report