EU zoekt steden die willen vergroenen

De Europese Commissie heeft de aanmelding geopend voor honderd klimaatneutrale en slimme steden. Vanaf nu kunnen Europese steden van minimaal 50.000 inwoners zich aanmelden bij de Europese Commissie om een van de minstens honderd steden te worden die in 2030 klimaatneutraal zijn. Geselecteerde steden gaan een voortrekkersrol vervullen op het gebied van vergroening.

 


De doelstelling van honderd schone en slimme steden valt onder het Europese fonds Horizon Europe en is een belangrijk onderdeel van de doelstellingen van de Green Deal en Fit for 55. Het doel hiervan is niet alleen een afname van CO2-uitstoot, wat het ‘schone’ deel van de doelstelling is, maar ook het leren van lessen over het vergroenen van steden; het ‘slimme’ deel. De gekozen gemeenten zullen namelijk een innoverende positie op het gebied van duurzaamheid gaan innemen. Deze innovatie zal andere Europese steden in staat stellen om hun voorbeeld te volgen. Het is de bedoeling dat de deelnemende steden divers zijn wat betreft bevolkingsaantal en geografische spreiding. Met de geselecteerde steden wordt een ‘Climate City Contract’ gesloten, dat niet juridisch bindend is maar een zichtbare politieke toewijding die moet leiden tot een investeringsplan om in 2030 klimaatneutraliteit te behalen.

Financiering en ondersteuning

Vanuit Horizon Europe wordt alleen al tussen 2021 en 2023 ongeveer 360 miljoen euro voor onderzoek en ontwikkeling in het kader van de missie beschikbaar gesteld. Er wordt voorzien dat de missie capaciteit heeft voor ongeveer honderd steden. Als er meer steden in aanmerking komen voor het programma, zal de missie binnen de beperkte middelen zo veel mogelijk steden ondersteunen.

Het project omvat geen volledige financiering van de verduurzamingsinspanningen, maar deelnemende gemeenten ontvangen wel meer mogelijkheden voor financiering dan nu het geval is, hulp bij het opstellen van financieringsplannen en meer netwerkmogelijkheden met andere steden. Ook krijgen zij een label waarmee hun voortgang zichtbaar gemaakt wordt.

Deelname

Deelname aan het programma is nu opengesteld. Geïnteresseerde steden kunnen zich aanmelden met een ‘expression of interest’ voor 31 januari 2022. Hiervoor moet informatie verleend worden over de huidige situatie van de stad, lopende projecten en toekomstige plannen op het gebied van klimaatneutraliteit. Niet alleen steden die in dit opzicht al vergevorderd zijn, maar ook gemeenten in een vroeger stadium van vergroening worden aangemoedigd om zich aan te melden.

De aanmeldingen worden door onafhankelijke experts beoordeeld. De Commissie zal de geselecteerde deelnemers aankondigen in april 2022, waarna gekozen steden direct kunnen beginnen aan hun Climate City Contract. De Commissie heeft een info kit en lijst met veelgestelde vragen ter beschikking gesteld met gedetailleerde informatie over het selectieproces en functioneren van de missie.

Bron: Europese Commissie en europadecentraal.nl