Enthoutpark PCS met nieuwe sierbomencultivars

Als boomteler en lid van het PCS of W&W kan u vermeederingsmateriaal bekomen op het Enthoutpark van het PCS.

 


Sinds 2010 heet het PCS een nieuw ‘Enthoutpark’ uitgebouwd. Op een perceel van 2500 m² met een aanplantcapaciteit van 125 zorgvuldig geselecteerde nieuwe sierbomencultivars (geen kwekersrechtelijk beschermde gewassen/cultivars) kan u per snijbeurt een beperkt aantal takken per cultivar afnemen. Nadien vermeerdert u deze takken zelf op uw eigen bedrijf en kan u een vernieuwd assortiment sierbomen aanbieden aan  klanten.

Principieel kan iedere boomteler vermeerderingsmateriaal bekomen van

het Enthoutpark, mits lidmaatschap van het PCS en/of het Waarnemings- en Waarschuwingssysteem. De kostprijs van het vermeerderingsmateriaal bedraagt € 1/tak.

Enkel ingelogde leden van het PCS en W&W kunnen de inventarislijst met de momenteel beschikbare cultivars, het reglement en het online inschrijvingsformulier bekijken.
Enthoutpark

Telers kunnen toetreden tot deze werkgroep na goedkeuring door de actuele leden. Uitermate belangrijk voor de goede werking van het Enthoutpark is een sterk engagement van de leden als vertegenwoordigers van de sector.

De Werkgroep levert een grote bijdrage bij de selectie van nieuwigheden (melden nieuwigheden, welke zijn beschermd,…) en bij het organiseren van de aanschaf van nieuwigheden (administratief en logistiek).

In 2011 werd gestart met de aanplant van de eerste nieuwigheden. De interesse voor de aanplant vanuit de sector bleef aanvankelijk vrij beperkt. Eind 2014 bleek een vernieuwde interesse van de sector voor verdere uitwerking van dit initiatief. In 2015 werd de reeds gerealiseerde aanplant verhuisd naar een nieuwe locatie, de lijst met ‘interessante nieuwigheden’ werd geactualiseerd en de aanplant werd uitgebreid in het najaar van 2015.

Momenteel zijn er 75 gewassen aangeplant op het vernieuwde Enthoutpark. Vermeerderingsmateriaal voor een aantal van deze cultivars zal beschikbaar zijn vanaf juli-augustus 2016.

Voor meer informatie of voor een bezoek aan het Enthoutpark kan u steeds contact opnemen met het PCS:

• Filip Rys, Coördinator Boomkwekerij,

T: 09/353.94.73

E: [email protected]

• Frank Lagaert, praktische coördinatie Enthoutpark, T: 09/353.94.94
www.pcsierteelt.be