ELIET JETZER: gazon beluchten en injecteren met bodemverbeteraar [VIDEO]

Onder de naam JETZER introduceert de Belgisch fabrikant van tuinmachines ELIET een proces om op efficiënte wijze een gazon te beluchten en tegelijk te injecteren met bodemverbeteraar. In een tijdperk van klimaatverandering biedt de ELIET JETZER interessante oplossingen voor duurzaam regenwaterbeheer.

 


ELIET JETZER biedt volgens de fabrikant een oplossing voor de problemen van de klimaatverandering voor tuin en park. Bij een JETZER behandeling worden JETZER PODSTM in de gazonbodem geïnjecteerd tot op een diepte van c.a. 20 cm. De kanaaltjes die zo ontstaan verhogen de infiltratie capaciteit van een gazon voor regenwater. De JETZER PODSTM zijn capsules opgevuld met granulaat volgens de behoefte van het gazon. Is dit granulaat bijvoorbeeld super-absorberend polymeer, dan kan per m² gazon 10L regenwater in de gazonbodem worden opgeslagen als buffer voor droge periodes.

“ELIET JETZER maakt het mogelijk om een gazon een “all-in-one” behandeling te geven zonder ingrijpende beschadiging waarmee specifieke problemen kunnen worden aangepakt en tevens het gazon resistent kan worden gemaakt voor de effecten van de klimaatopwarming. De JETZER techniek is uniek en vernieuwend omdat het de bodem perforeert en in dezelfde bewerking ook granulaat inbrengt. Vermits geen gereedschap wordt gebruikt om de bodem open te maken zijn er ook geen slijtdelen. ELIET JETZER® biedt een oplossing voor een belangrijke en groeiende problematiek en is als gevolg ook future-proof.“

5X5® innovatie traject

De ELIET JETZER werd onwikkeld samen met bureau Verhaert in het kader van het 5X5® project van Designregio Kortrijk en Voka West-Vlaanderen. Met dat project krijgen ondernemingen de kans om onder begeleiding en in samenwerking met een ontwerper of ontwerpteam hun idee uit te werken tot een nieuw product of dienst. Verhaert helpt ambitieuze ondernemers om te innoveren, door een geïntegreerde aanpak met user-centred design als rode draad tussen technologie- en businessinnovatie.

“Het project bevat meerdere uitdagingen: naast het ontwerp van de autonoom zelfrijdende machine om de JETZER PODSTM in de grond te injecteren is er ook het ontwikkelen van deze JETZER PODSTM zelf en het uitdenken en engineeren van het productieproces voor het vervaardigen van de JETZER PODSTM. Vermits het hier over heel uiteenlopende opdrachten gaat vraagt het een brede expertise.Vermits ELIET reeds beschikt over een eigen R&D afdeling en als dusdanig het ontwerp zoveel mogelijk in eigen beheer wensen te doen, zien we Verhaert als een sparring partner waarmee we onze ontwerpen aftoetsen. Bij knelpunten of op momenten dat strategische ontwerpbeslissingen moeten worden genomen, is het steeds leuk om te kunnen terugvallen op een multidisciplinair bureau die problemen helpt ontwarren en doordachte keuzes te maken.”