Utrecht. 27-02-2008. Dirk Sijmons, rijksadviseur voor het landschap en directeur het landschapsarchitekten bureau H+N+S. Foto voor Contour. Foto: Vincent Boon Fotografie (C) COPYRIGHT : VINCENT BOON 2008 (C) WWW.VINCENTBOON.NL

Dirk Sijmons wint Sir Geoffrey Jellicoe Award

Landschapsarchitect en voormalig Rijksadviseur Dirk Sijmons heeft in Montreal de Sir Geoffrey Jellicoe Award gewonnen. Deze prijs wordt jaarlijks toegekend door de International Federation of Landscape Architects (IFLA) en is de belangrijkste prijs voor landschapsarchitectuur.

De jury roemt Sijmons om de bijdrage die hij heeft geleverd aan de landschapsarchitectuur. Ze stelt dat hij met deze bijdragen het beroep, de grenzen, de strategie en de positie ervan opnieuw heeft gedefinieerd.
De jury noemt een aantal opmerkelijke projecten in zijn loopbaan, waaronder zijn rol als Rijksadviseur voor het Landschap. Als eerste die deze functie vervulde, heeft Sijmons in belangrijke mate de taak van adviseur van het Rijk over de ruimtelijke kwaliteit vormgegeven.


Sijmons ziet het landschap als een spiegel van de maatschappij en als een levende coproductie tussen natuur en mens.  Zijn vroege jaren als ruimtelijke planner in het ministerie van Cultuur leidde hem tot de vraag welke maatschappelijke processen, variërend van voedselproductie tot verstedelijking, bruikbaar zijn als positieve krachten om in het landschap te fungeren. Aan de andere kant vraagt hij zich af hoe natuurlijke processen, variërend van erosie en sedimentatie tot opvolging, kunnen worden omgezet in natuurgebaseerde oplossingen voor menselijke behoeften. Zijn werk draait om hoe deze processen door landschapsarchitectuur kunnen worden geleid om hen een zinvolle ruimtelijke uitdrukking te geven.

Sijmons (1949) studeerde Bouwkunde aan de Technische Universiteit Delft en is een van de drie oprichters van H+N+S Landschapsarchitecten. In 2002 ontving hij de Rotterdam Maaskantprijs en in 2007 kreeg hij de prestigieuze Edgar Donckerprijs in de categorie Waarachtig Nederlandse Cultuur.

Van oktober 2008 tot oktober 2015 was hij aangesteld als hoogleraar Environmental Design aan de TU Delft. Voorts was hij curator van de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam 2014.

Lees hier de tekst van de IFLA over de Jellicoe Award 2017.