De meerwaarde van groen rondom een school

Een groen schoolplein met nadruk op bevordering van de biodiversiteit en de leefbaarheid rond de school. Dat was de wens van het Gomarus College in het Nederlandse Drachten. Wetenschappelijk onderzoek laat immers zien dat een groen schoolplein voordelen biedt ten opzichte van de betegelde variant.

 


Circa anderhalf jaar geleden opende de huidige school zijn deuren, nadat het oude schoolgebouw was gesloopt. Er lag al wel een schetsontwerp voor het nieuwe schoolplein maar dit voldeed niet op alle punten aan de wensen van de school. De directie van de school zocht vorig jaar contact met de gemeente Smallingerland, waar Drachten onder valt, met de vraag of het ontwerp aangepast kon worden. Men wilde een groenere buitenruimte, met aandacht voor bevordering van de biodiversiteit en mogelijkheden voor spel en ontspanning.

Toegankelijk plein zonder hekken

Van belang voor het ontwerp was de locatie van de school. Deze ligt aan de rand van een woonwijk, langs een doorgaande weg. Van meet af aan waren de school en de gemeente het erover eens dat het nieuwe groene plein toegankelijk moest zijn voor leerlingen, medewerkers én buurtbewoners. Er staat dus geen hek omheen. Dit betekende wel dat we bij de keuze voor de bomen, heesters en vaste planten sterke soorten moesten toepassen die we elders in de gemeente ook gebruiken voor het openbaar groen. Voor de kruidenmengsels geldt dat deze weliswaar wat kwetsbaarder zijn maar toch wel tegen een stootje kunnen.’
Het ontwerp is geïnspireerd door het werk van de Friese tuinarchitect Lucas Pieters Roodbaard (1782-1851), die veel glooiende elementen in zijn ontwerpen toepaste. ‘Voordeel van dit ontwerp-element is dat het voor de onderhoudsploeg direct herkenbaar is, zodat de kans minimaal is dat het terrein onbedoeld gemaaid wordt. De inrichting is tot stand gekomen in samenwerking met de directie van de school.  Een in het oog springend onderdeel is de half ingegraven muur met insectenhuizen. Daarnaast moeten de glooiende grasveldjes, voldoende zitplekken en een pannakooi de leerlingen verleiden om in de pauzes naar buiten te gaan.

Twee rode beuken

De nieuwe school staat niet op precies dezelfde plek als de oude. Die was gelegen aan de rooilijn van de weg. Daar waren destijds ook twee rode beuken geplant, die er nog steeds staan en inmiddels een monumentale status hebben. Om de bomen te kunnen behouden is het nieuwe gebouw verder naar achter, in het midden van het perceel geplaatst. In het ontwerp voor het nieuwe schoolplein is een laantje van rode beuken aangebracht, waardoor verleden en heden verbonden zijn.

 

Hergebruik van materiaal

De gemeente heeft voor het project ingezet op zoveel mogelijk hergebruik van materialen. Voor het realiseren van de hoogteverschillen is grond gebruikt afkomstig van sportvelden uit de buurt. Bijkomend voordeel is dat de opgebrachte grond geschikter is voor de aanleg van de grasvelden. De oorspronkelijke grondsoort bestaat namelijk uit leem, dat bekend staat om de slechte afwatering.
Recycling is ook toegepast bij de bouw van de insectenmuren, hierin zijn onder andere overgebleven stenen gebruikt.

Naast het toepassen van sterke soorten was het stimuleren van de biodiversiteit een belangrijke eis bij de soortkeuze. De samenstelling van de beplanting is zo gekozen dat er jaarrond voor mens en dier wat te beleven valt, in de vorm van bladkleur, bloesem, bessen en winterbeeld. Zo is er is een laan aangelegd met Fagus sylvatica ‘Atropunicea’, bruine beuk. Daarnaast staan er enkele Magnolia’s, en soorten als Tilia x europaea, Juglans regia, Ulmus laevis en Parrotia persica. Aan de straatzijde van het schoolplein en onder de beuken zijn lage hagen van Rosa, Carpinus betulus en Symphoricarpos geplant. Daarnaast zijn er als solitairen Hydrangea en Buddleia toegepast. De heuvels zijn ingezaaid met eenjarig akkerbloemmengsel en bloemrijk grasland. Tussen de kruiden door zijn bloembollen geplant, waaronder narcissen en krokussen.

Meer weten over groen in de stad? Kijk op thegreencities.eu