COVID-19 / Extra steunmaatregelen voor zelfstandigen

Heel wat bedrijven uit de tuinbouwsector lijden momenteel economische schade door de gevolgen van de COVID-19 crisis. Voor een aantal sectoren met beperkt houdbare producten zoals de sierteelt zijn de maanden maart en april normaal gezien topmaanden. Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits neemt bijkomende maatregelen om hen tegemoet te komen met een compensatiepremie bij groot omzetverlies en een waarborgregeling.

 


• Bedrijven die niet verplicht moeten sluiten maar toch meer dan 60% omzetverlies lijden in de periode maart-april ten opzichte van dezelfde periode in een normaal jaar, hebben recht op een compensatiepremie van 3.000 euro van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO).

• Bedrijven die hun locatie deels moeten sluiten, zoals de verbruikerszaal van een boerderij met hoeveverkoop of de marktverkoop moeten stopzetten, konden al  tot en met 19 mei 2020 een éénmalige hinderpremie bekomen van 4.000 euro, aangevuld met 160 euro per dag als de sluiting langer duurt dan 21 dagen.  Meer informatie hierover www.vlaio.be/coronahinderpremie

• Specifiek voor een aantal sectoren waaronder de sierteeltbedrijven wordt via een noodfonds voorzien in een afzonderlijke vergoeding voor gemaakte kosten van bloemen en planten die niet tijdig verkocht geraken. Vlaanderen telt een 800-tal professionele siertelers.

• Bedrijven die kampen met financiële problemen kunnen vanaf vandaag ook rekenen op een waarborgregeling. De tijdelijke waarborg komt er via het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF). De waarborg is toegankelijk voor bedrijven met een brutobedrijfsresultaat van minimaal 40.000 euro per bedrijfsleider. De aanvrager moet kunnen aantonen dat zijn of haar bedrijf negatieve gevolgen ondervindt  zoals een omzetdaling of het niet tijdig kunnen verkopen van producten. De maximale looptijd van de kredieten is zeven jaar en de waarborg geldt voor drie jaar. De waarborg bedraagt maximaal 80% van het subsidiabele kredietbedrag.

Alle informatie over de Vlaamse steunmaatregelen vindt u op de website van VLAIO.