Brussel / Publieksfestival PeriFeria

PeriFeria is een gratis publieksfestival waarmee City3 om de twee jaar de rand van en rond Brussel opzoekt. Om er op ontdekking te gaan in het verstedelijkte landschap en er een lans te breken voor een vernieuwende aanpak van de ruimtelijke uitdagingen die er zich stellen.

City3 is een vereniging met basis in Brussel en de Rand die een aantal architecten, urbanisten, onderzoekers en kunstenaars groepeert die vanuit een gemeenschappelijke dragende structuur in wisselende allianties en samenwerkingen publieke sociaal-culturele en artistieke projecten organiseren. Met het PeriFeria Festival breekt City3 een lans om werk te maken van nieuwe formats en recepten voor het heruitvinden van de rand van de stad. Het nodigt daartoe culturele en creatieve spelers uit met de vraag om samen met lokale actoren aan de slag te gaan. City3 doet dat bewust in de rand van en rond Brussel, waar de (ruimtelijke) uitdagingen groot zijn en de aanpak ervan, meer nog dan elders, complex. Een duurzame ruimtelijke herinrichting vereist immers samenwerking, betrokkenheid, verbeelding en politieke durf, hetgeen niet voor de hand liggend is in het grensgebied tussen Brussel en Vlaanderen. PeriFeria wil het verstedelijkte landschap in de rand van en rond Brussel bevragen en naar waarde schatten. Door er samen met bewoners en lokale verenigingen, ontwerpers, onderzoekers, kunstenaars en creatieven een efemere collectieve herbestemming tot stand te brengen.


Voor de derde editie van het festival in september 2017 slaat PeriFeria haar tenten op in de westrand van en rond Brussel. Verspreid over de hele maand september vinden op 10 fascinerende locaties 10 dagen van activiteiten plaats. PeriFeria verplaatst zich daarbij van noord naar zuid, met haltes in Broek, Koningslo en Heembeek, Strombeek, aan de Heizel, aan Laarbeekbos, temidden de Kouters van Zellik, aan de Schapenweg in Dilbeek en in Neerpede.

Samen met bewoners en lokale verenigingen, ontwerpers en onderzoekers, kunstenaars en creatieven zorgt organisator City3 voor workshops, rondleidingen, artistieke ingrepen en spektakel en animatie op maat, gebaseerd op de aanwezige know-how en verbeelding.

Te gast bij – GRNS

Sinds enkele maanden bouwen de buurtbewoners van de Rode Poort in Strombeek samen met Cultureghem aan een tot de verbeelding sprekende ontmoetingsplek op een onbenut grasveld in de buurt. Op zaterdag 9 september mag PeriFeria er op bezoek. PeriFeria brengt voor de gelegenheid de architecten en urbanisten van Bruit du Frigo en Omgeving mee.

GRNS is een ontmoetingsplek aan de Rode Poort in Strombeek. Een onbenut grasveld dat sinds mei 2017 ingepalmd werd door buren, vrienden, familie en andere liefhebbers van de plek. Met Cultureghem als facilitator van dienst. De buurtbewoners geven er zelf vorm aan hun plek op het grasveld.  Een speelplein voor de kinderen, geïmproviseerde sportveldjes, een barbecue en vuurput, wat bankjes voor de ouderen om een babbeltje te slaan, een gedeelde serre en heel wat kook- en eetmateriaal om te delen, … De buurtbewoners vullen zelf hun ontmoetingsplek in en bepalen het ritme.

 

 

• 9 september, 17u: Lezing Omgeving ‘Over de Rand’

In 2016 maakte het bureau voor (landschaps)architectuur en stedenbouw Omgeving een studie over de Gentse Stadsrand, vanuit de ambitie om duurzame ruimtelijke antwoorden te formuleren op de  belangrijke maatschappelijke, ecologische en economische uitdagingen die zich stellen in de sterk gefragmenteerde periferie van de stad. De studie mondde uit in de publicatie Over de Rand, die een aantal radicale recepten presenteert voor transformatie: ruimteverslindende verkavelingswijken en lintbebouwingen verdwijnen, terwijl gunstiger gelegen plekken verstedelijken; er komt ruimte vrij voor natuur, landbouw en recreatie in de stad; stad en rand worden teruggeven aan voetgangers, fietsers, e-bikes, trams en cargo-boten; een nieuwe, circulaire economie maakt van stad en rand een zelfvoorzienend systeem.

Op zaterdag 9 september komt Peter Swyngedauw van Omgeving in het kader van PeriFeria in het GRNS – CC Strombeek/Cultureghem het onderzoek van Over de rand uit de doeken doen, en toelichting geven bij de door het bureau voorgestelde recepten voor transformatie. Na de presentatie van Over de rand volgt een gesprek met architect Yvan Detraz van Bruit du Frigo.

PeriFertil – Coloco
Coloco trekt er in het kader van PeriFeria op uit voor een (inter)actieve tuinier-processie in de Brusselse periferie. De methode is die van het veldonderzoek, maar op een humane schaal en vanuit multipele oogpunten. Volgens het beproefde concept van de Fertiles Mobiles laten ze u kennis maken met hun visie op de stad(srand) en nodigen ze bovenal uit om deel te nemen. Deelnemen aan het tuinieren in de stad(srand) wordt een reele participatie in de evolutie van een plaats of gebied, op haar beurt deel van de planeet.

Coloco is een multidisciplinair atelier dat zowel landschapsarchitecten, architecten en stedenbouwkundigen, botanisten als kunstenaars in haar rangen heeft. Coloco hanteert een collectieve aanpak gebaseerd op het “doen”, een praktijk die tuinieren, stedenbouw, architectuur, kunst, mediatie en overdracht vermengt. Ze werken op verschillende ruimtelijke en temporele schalen, zowel in stedelijke als in rurale omgeving.

• Op zaterdag 23 september kunt u om 15u mee op een (inter)actieve ontdekkingstocht in de periferie met het franse ontwerpatelier Coloco. Op aparte wijze nemen ze u mee op tuinier-wandeling volgens het concept van de Fertile Mobile. In de omgeving van Scheutbos krijgt u toelichting bij het project “Metropolitan Living Room” (met Gilles Clément van DEV Space), een onderzoeksproject dat Coloco realiseerde in het kader van Metropolitan Landscapes. Metropolitan Living Room is een onderzoeksproject van Coloco dat werd gevoerd in het kader van Metropolitan Landscapes, een gezamenlijk initiatief van Brusselse en Vlaamse administraties waarbij via ontwerpend onderzoek de sturende rol van open ruimte voor het metropolitane gebied van Brussel en de rand verkend werd.

Vervolgens wordt het moerasgebied van Kattebroek aan een doorlichting onderworpen. De methode is die van het veldonderzoek, maar op een humane schaal en vanuit multipele oogpunten, waarbij de kunst van het tuinieren tot street art wordt herschapen. Aan het einde van het parcours vindt aan Hunderenveld een feestelijk tuinier-moment plaats.

Deelname is gratis, maar gelieve per mail in te schrijven.

(L)OST in PeriFeria
Voor het PeriFeria Festival gaan O.S.T. & friends op avontuur in de Brusselse periferie. Ze nodigen u uit voor een reeks creatieve groepswandelingen waarbij u zowel verrassende landschappen, spannende doorsteekjes en de schoonheid van beton zal ontdekken. Zoals de naturalisten het deden in de 19de eeuw, krijgt u als verkenner een kit met audio-visueel exploratie-gereedschap aangemeten alsook een in te vullen reisdagboekje. Het opzet: het perifere landschap en de perceptie ervan collectief op een poetische manier bevragen.

OST collective – Oiseaux Sans Tête –  is een pluridisciplinair kunstenaarscollectief met een artistieke focus op in situ interventies in de publieke ruimte. Het collectief bestaat uit fotografen, illustratoren, programmeurs, beeldende kunstenaars, architecten en performers. Samen ontwikkelen ze poëtische ingrepen met beeld, geluid en tekst als basis waarmee ze interveniëren in uiteenlopende contexten om er onze manieren van leven te bevragen. Functionerend als een laboratorium voor experiment met zowel een artistieke als sociale dimensie, bevragen de leden van OST zichzelf en hun publiek over thema’s als identiteit, representatie en collectief bewustzijn.

• Op zondag 24 september kan u mee op een perifere ontdekkingswandeling in de Zellikse Kouters, het Laarbeekbos en het moeras van Jette. Voor de gelegenheid staat er het exploreren van de lokale fauna op het programma. Een camouflage-masker om niet al te veel op te vallen tijdens het verkennen wordt u aangeleverd door de professionele explorateurs van O.S.T.

> Optie 1: vertrek om 14u30 aan het station van Sint-Agatha-Berchem (eindhalte Tram 82), terug aan het station om 16:30
> Optie 2: vertrek om 14u30 aan PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse, terug aan PIVO om 16:30
Deelname is gratis, maar gelieve in te schrijven per mail op [email protected]

Rondleiding Omgeving – Sportpark Heizelplateau

De stad Brussel maakt sinds enkele jaren werk van een herontwikkeling van de Heizel-vlakte. Het Rotterdams bureau KCAP maakte in 2015 een masterplan op dat de herontwikkeling zou moeten stroomlijnen. Het bureau voor landschapsarchitectuur en stedenbouw Omgeving, dat zich in 2016 nog boog over de Gentse stadsrand en een aantal radicale recepten voor de transformatie ervan uitwerkte, werd aangeduid om een programma aan recreatieve en groene voorzieningen uit te tekenen dat moet uitmonden in een “sportpark” voor het Heizelplateau.

Op zondag 10 september neemt Maarten Moers van Omgeving u mee op rondleiding doorheen de Heizel-vlakte, om een eerste inkijk te geven in de plannen voor de ontwikkeling van het sportpark. Vertrek om 14u, 15u15 en 16u30 aan de Rotonde (kiosk) van de Heizel.
Rondleiding Agence Ter – De Molenbeekvallei als productief park
Het Franse landschaps- en stedenbouwkundig bureau Agence Ter voerde voor de studie Metropolitan Landscapes een ontwerpend onderzoek naar strategische scenario’s voor ontwikkeling van de open ruimte in de noord-westrand van Brussel.
Voor de groene kouters ten westen van de Ring kwamen ze met een gewaagd voorstel op de proppen: een overkapping van de Ring over een afstand van 1,4 kilometer, met een groot productief park tot gevolg dat het Laarbeekbos, het Boudewijnpark en de Ganshorense moerassen zou verbinden met het glooiende weidegebied aan de Vlaamse kant van de Ring.

Op zondag 10 september om 14u licht Annelies De Nijs van Agence TER de visie op de Brusselse rand toe tijdens een wandeltocht doorheen het gebied. Vertrek aan het station van Sint-Agatha-Berchem (terminus Tram 82)
Gratis maar gelieve in te schrijven per mail op [email protected]