Brussel / NEW EUROPEAN BAUHAUS CONFERENCE

IFLA Europe organiseert op 11 juni 2022 van 14.00 tot 19.30 uur de hybride New European Bauhaus Conference getiteld ‘Reconnecting with Nature – Landscape Architects at the forefront of the sustainable and creative urban transformation’. Zowel live op de ULB-faculteit Bouwkunde in Brussel als online.

Steden zijn het brandpunt van duurzaamheidsvraagstukken geworden, aangezien zij belangrijke consumenten en distributeurs van goederen en diensten zijn. Zij hebben een ecologische impact die veel verder reikt dan hun geografische ligging. Oproepen aan de mensheid om het contact met de natuur te herstellen om duurzaamheid en veerkracht te bevorderen, kunnen niet langer worden genegeerd. Daarom moeten we ons opnieuw verbinden met de natuur in onze sociale en ecologische systemen, met de stedelijke landschappen, om de milieucrises in onze steden te bestrijden. Er is een dringende behoefte om onze steden te transformeren naar een meer intacte en veerkrachtige stedelijke natuur voor een betere toekomst van onze burgers. Ingrepen die inspelen op bepaalde alledaagse behoeften van mensen in hun openbare ruimten kunnen meerdere katalyserende voordelen hebben voor stedelijke gemeenschappen. Naast de tastbare verbetering van het milieu, sociaal-ecologisch ontwerp, innovatiepraktijken in de openbare ruimte versterken de cohesie binnen de gemeenschap, het bewustzijn van het algemeen belang, en tenslotte de motivatie tot verdere betrokkenheid bij ruimtelijke transformatieprocessen.


Landschapsarchitecten kunnen samen met aanverwante disciplines het verschil maken. Wij beschouwen de natuur en de openbare ruimte als een echt laboratorium waar we met burgers en in transdisciplinaire contexten interageren. Daarom nodigen wij aangrenzende disciplines, academici, burgers en ambtenaren uit op ons “Places” evenement. De ontwerpers, kunstenaars en academici zullen in interactie treden met gebruikers en de discussie aanzwengelen over de toekomst van het opnieuw verbinden van natuur en stad, zowel door het activeren van een universiteitsauditorium als een stedelijke ruimte, waarbij theorie en praktijk met elkaar worden verbonden. Tijdens dit Nieuwe Europese Bauhaus Festival willen we laten zien hoe landschap, natuur en de disciplines die met natuur werken sleutelfactoren zijn voor onze Europese steden. Het Auditorium van de Faculteit Bouwkunde en het Flageyplein in Brussel is de perfecte plaats om de dringende noodzaak van stedelijke transformatie aan te tonen.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van IFLA Europe.