Brussel / Lezing Bas Smets & Moeraswandeling Zennetuin

Op dinsdag 29 oktober om 18u organiseert de VUB een lezing ‘Before the floods’ door de wetenschappers Philippe Claeys en Natacha Brion en landschapsarchitect Bas Smets over efficiënt en duurzaam waterbeheer en waterwegen in Brussel. Voorafgaand aan de lezing wordt om 16u een wandeling naar de Zennetuin georganiseerd.

De lezing kadert in het programma Redelijk Eigenzinnig/Reason and Engage, een interdisciplinair keuzevak voor studenten en een lezingen- / activiteitencyclus voor het brede publiek. De vijfde editie (2019-2020) focust op klimaatactie, burgerprotest en klimaattransitie.


Moeraswandeling Zennetuin

De Zennetuin is een initiatief van een groep mensen die op zoek was naar een manier om te experimenteren met permacultuur in Brussel. Permacultuurpraktijken benaderen een tuin als een ecosysteem met een zo groot mogelijke diversiteit aan organismen – planten, bomen, insecten en dieren – en met aandacht voor de unieke rol die elk organisme in die biotoop speelt. Permacultuur houdt concreet in dat de bodem niet wordt omgedraaid, dat er geen kunstmest of pesticiden worden gebruikt, dat er geen water wordt gegeven enz. De Zennetuin experimenteert sinds 2007 met dergelijke praktijken op een precair stuk tussenruimte langs de oevers van de Zenne in Anderlecht.

Vlak bij de Zennetuin ligt het project ‘Saine-Zenne’. Het is een onderzoeks- en ontwikkelingsproject van vzw La Polyclinique de la Culture in samenwerking met zeven Brusselse partners, die van een gedempte Zennearm (De Kleine Zenne) in Anderlecht een ‘living lab’ willen maken. Enerzijds willen ze er de Zennearm opnieuw uitgraven, anderzijds willen ze er een kwekerij bouwen van specifieke inlandse zuiverende waterplanten, en een zuiveringsbekken van drijvende planteneilanden met een klein moerasgebied aanleggen.

De lezing gaat door in Auditorium, Wiels, Van Volxemlaan 354, 1190 Vorst.