Brasschaat investeert meer dan 800 000 euro in ‘Gemeentepark’

Het Gemeentepark van Brasschaat werd erkend als Vlaams Erfgoedlandschap en kreeg meer dan 800 000 euro aan subsidies. Die investeerde ze in verschillende projecten in het park. Die kan je zelf ook komen ontdekken via een geleide wandeling tijdens de ‘Week van het bos’ tussen 14 en 21 oktober.

 


De parkwandeling brengt je langsheen alle gerealiseerde projecten van de afgelopen jaren.

·      renovatiewerken aan het boothuisje

·      herstellen van de fonteinen

·      rooien en aanplanten van nieuwe bomen in de Hemeldreef

·      vernieuwing van het speelterrein aan de  hertenweide

·      renovatie-en instandhoudingswerken Kasteel van Brasschaat

·      herstellen van de muur en poort van de Rozentuin

·      ruimen van de vijver en vernieuwen van de beschoeiing

·      aanleg vlonderpad

Erfgoed

De laatste jaren zijn zeer veel inspanningen geleverd door het gemeentebestuur en de uitbater om het kasteel terug in zijn glorie te herstellen en om dit pareltje in ons patrimonium te kunnen houden.

·      2016: Er werden renovatie-en instandhoudingswerken uitgevoerd aan de daken en goten.  De iconische dakelementen, de zinken ossenogen, waren sterk versleten en vertoonden scheuren. De ossenogen werden op maat gemaakt om het oorspronkelijke uitzicht van het dak te behouden. Ook werd het houtwerk en de natuursteen deels hersteld en werden er schilderwerken uitgevoerd. De renovatiekosten bedroegen 467 404 euro.

·      2018: De houten ramen werden vervangen en het terras werd gerenoveerd omwille van slijtage en om waterinsijpeling te voorkomen. Deze investering kostte 445 000 euro.

De totale investeringskost bedraagt om en bij de 912 000 euro, waarvoor Brasschaat aan 171 710 euro subsidies ontving van het Agentschap voor Onroerend Erfgoed. Zowel de gemeente als de uitbater van het Kasteel hebben hier zeer veel in geïnvesteerd om dit stukje erfgoed in ere te herstellen en op te waarderen.