Naked poplars are aligned in a plantation. They are inclined because of the wind.

Bomen kunnen CO2 uitstoot niet compenseren

Met het klimaatakkoord van Parijs hebben landen beloofd er alles aan te doen om de opwarming van de aarde te beperken tot 2 graden Celsius en er zal zelfs geprobeerd worden om de opwarming tot 1,5 graad te beperken. Dat betekent dat we onze CO2-uitstoot fors moeten terugschroeven. Stel nu dat dat niet lukt kunnen we met het planten van bomen – die CO2 uit de atmosfeer halen – dan misschien nog wat goedmaken?

 


Onderzoekers van het Potsdam Institute for Climate Impact Research (kortweg PIK) hebben zich over die vraag gebogen. En het antwoord is helder. “Als we kolen en olie blijven verbranden zoals we dat vandaag de dag doen en we later spijt krijgen van onze passieve houding, dan zijn de hoeveelheden broeikasgassen die we uit de atmosfeer moeten halen om het klimaat te stabiliseren te groot om te kunnen managen,” vertelt onderzoeker Lena Boysen.
Klimaatscenario’s
De wetenschappers onderzochten voor verschillende klimaatscenario’s welk aantal bomen vereist is om het klimaat te stabiliseren. Mochten we op deze voet doorgaan met de uitstoot van CO2 maar tegelijkertijd de opwarming tot 2° C willen beperken, dan moeten zo goed als alle natuurlijke ecosystemen op aarde plaatsmaken voor de aanleg van bos.

Ook als we de CO2-uitstoot geleidelijk aan afbouwen en rond 2050 bossen planten om overtollige CO2 uit de atmosfeer te halen, dan moeten er nu bomen worden geplant op een kwart van het land dat ter wereld wordt gebruikt voor de verbouw van gewassen. De wereldwijde voedselvoorziening zou hiermee in het geding komen.

Klimaatrisico’s
De onderzoekers baseren zich op computermodellen. De oplossing moet vooral komen van het terugdringen van de uitstoot. Onderzoeker Hans Joachim Schellnhuber: “CO2-verwijdering is niet de held die op het nippertje – nadat al het andere niet heeft gewerkt – redding brengt. Het is meer een ondersteunende factor die vanaf het begin een rol moet spelen, maar de hoofdrol is weggelegd voor het terugdringen van de uitstoot. Dus dit is eigenlijk een positieve boodschap. We weten wat we moeten doen: het snel beëindigen van het gebruik van fossiele brandstoffen, aangevuld door een gevarieerd aantal technieken om CO2 uit de atmosfeer te verwijderen. We weten wanneer we dat moeten doen – nu – en als we het doen, is het nog mogelijk om een groot aantal van de klimaatrisico’s te vermijden doordat we de temperaturen onder de 2 graden Celsius houden.”
Bron: Scientas.nl