Boek / Tuinieren in stijl

In haar masterscriptie aan de faculteit Letteren aan de Rijksuniversiteit Groningen  Tuinieren in Stijl. Interdisciplinair Onderzoek naar de Ontwikkeling van Tuinstijlen in de Nederlandse Achtertuinen, 1945-2022 volgt Loeka van der Eijk zes populaire tuinstijlen: de border-gazontuin, de rozentuin, de heemtuin, de rotstuin, de heidetuin en de moerastuin.

Hedendaagse ontwikkelingen op het gebied van klimaatverandering en biodiversiteitsverlies verhogen de druk op de binnenstedelijke groenstructuren. Particuliere tuinen maken een belangrijk deel uit van dit groenoppervlak. Via verschillende media worden tuineigenaren gestimuleerd meer inheemse vegetatie in de tuin op te nemen. Dit vormde de aanleiding voor dit onderzoek waarin de invloed van sociaal-culturele ontwikkelingen op de populariteit van tuinstijlen in de naoorlogse Nederlandse achtertuinen onderzocht wordt.
Tot op heden is er naar de historie van de particuliere Nederlandse achtertuinen weinig tot geen onderzoek uitgevoerd. Het doel van dit onderzoek is de populariteit en diversiteit van tuinstijlen in het naoorlogse Nederland inzichtelijk te maken en te verklaren aan de hand van prominente sociaal-culturele ontwikkelingen. Gezien de omvang van het kennisgat is het tweede doel van dit onderzoek
om aanknopingspunten te leveren voor toekomstig onderzoek.


De hoofdvraag die daarbij wordt beantwoord is als volgt:
Hoe hebben de tuinstijlen in de Nederlandse achtertuinen zich ontwikkeld tussen 1945 en 2022 en hoe kunnen de ontwikkelingen in populariteit en mate van diversiteit verklaard worden aan de hand
van de sociaal-culturele ontwikkelingen uit deze periode?


Te downloaden via deze link