Boek / Duurzame landschapsarchitectuur

Duurzame landschapsarchitectuur schetst met achtergrond- verhalen, essays en meer dan veertig voorbeeldprojecten de stand van zaken en de opgaven voor de toekomst. Er wordt ingezoomd op zes thema’s: biodiversiteit, energie, kringlopen, klimaat, tijd en water.We moeten onze steden en ons landschap duurzaam ontwikkelen, zoveel is duidelijk.
Met hun gedetailleerde kennis van de processen in het landschap lijken landschapsarchitecten bij uitstek toegerust om een rol te spelen bij grote opgaven zoals waterveiligheid, energietransitie, milieubehoud en de leefbaarheid van steden. En om dat op een duurzame manier te doen: voor mens, milieu en economie.

De landschapsarchitectuur heeft een rijke traditie van duurzame ontwerpen. Anderzijds blijkt de kennis, kunde en ervaring hieromtrent nog onvoldoende ontsloten en toegepast. Na een oproep aan de vakgemeenschap zijn bijna honderd plannen en projecten ingebracht. In dit boek worden 42 projecten gethematiseerd en becommentarieerd door deskundigen uit de praktijk- en onderzoekswereld.


De projecten zijn geselecteerd en van commentaar voorzien door de commissie Vakontwikkeling van de Nederlandse Vereniging van Tuin- en Landschapsarchitecten. De commissie werd geadviseerd door specialisten uit de praktijk. Elk project wordt uitgebreid geïllustreerd. Al dit beeldmateriaal maakt van Duurzame landschapsarchitectuur een prettig leesbaar boek, dat informeert én inspireert. Met bijdragen van Femke Adriaens, Rudi Etteger, Vincent Kuypers, Sanda Lenzholzer, Martijn van de Loo, Robbert Snep, Jeroen Soontiëns, Sven Stremke, Rob van Veen, Renée de Waal

Uitgeverij Blauwdruk i.s.m. de Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitecten (NVTL)