Bloemenweide profiteert wel van een initiële bemesting!

We zien de jongste jaren een sterk verhoogde belangstelling voor veldbloemen. Bedenk dat het succes afhangt van meerdere factoren. Tijdstip van inzaaien, samenstelling van het mengsel, uniformiteit in het uitzaaien, bodemgesteldheid, ligging van het project enz. zijn dingen om rekening mee te houden. Ervaring wijst uit dat het nuttig is om bij het inzaaien eerst toch enige bemesting te geven. Dit in tegenstelling tot eerdere opvattingen. Die bemesting bevordert de kieming en zorgt dus voor een beter resultaat met een grotere diversiteit aan bloei.