Auteursrecht op tuinontwerpen

De collectief van Nederlandse tuinontwerpers organiseert op 23 oktober 2015 een studiedag over het auteursrecht op tuinontwerpen.

Veel tuinontwerpers realiseren zich wellicht niet, dat op hun ontwerptekeningen en schetsen in beginsel auteursrecht rust. Dat houdt in dat niemand deze zonder toestemming van de auteursrechthebbende mag gebruiken om het ontwerp te realiseren, te verspreiden of te kopiëren.


Het auteursrecht berust niet alleen op het definitieve ontwerp, ook de eerste ontwerpen en ruwe schetsen zijn beschermd, als ze tenminste origineel zijn.

Ook op een ontwerp dat in opdracht is gemaakt, behoudt de maker het auteursrecht tenzij dit uitdrukkelijk aan de opdrachtgever werd overgedragen.

Wat betekent dit in de praktijk van een tuinontwerper? Wat zijn de rechten van de ontwerper? Mag bijvoorbeeld tijdens de uitvoering worden afgeweken van het ontwerp? Heeft de ontwerper recht dat zijn naam wordt vermeld in publicaties? En in hoeverre mag u zich laten inspireren door werk van anderen?

 

Studienamiddag

Tijdens een studiemiddag op 23 oktober 2015 in de Hortus Botanicus in Amsterdam zal prof. mr P.B. Hugenholtz, hoogleraar informatierecht, in het bijzonder recht van de intellectuele eigendom, een inleiding over het auteursrecht houden.

Daarna zal mr Carien van Boxtel, tegenwoordig tuinontwerper maar eerder vijftien jaar advocaat in Amsterdam op het gebied van het intellectueel eigendomsrecht een aantal relevante voorbeelden uit de (tuin)ontwerppraktijk bespreken.