Antwerps Klimaatfonds lanceert twee nieuwe projectoproepen

Het Antwerps Klimaatfonds lanceert een nieuwe open oproep en een nieuwe thematische oproep in 2022. Strategische klimaatprojecten van bedrijven, organisaties of bewoners(collectieven) kunnen in aanmerking komen voor een subsidie via het Klimaatfonds. Ze kunnen een projectvoorstel indienen ten laatste op 15 april 2022.

 


Via het Antwerps Klimaatfonds ondersteunt de stad bedrijven, bewoners (collectieven) en organisaties die een innovatief klimaatproject opstarten. Ze lanceert daarom jaarlijks een open oproep en een of meerdere thematische oproepen, die een antwoord bieden op specifieke klimaatuitdagingen. Ze trekt daarvoor jaarlijks 200.000 euro uit. Een project kan tot maximaal 50.000 euro aan subsidie ontvangen.

Thematische oproep ‘Klimaatadaptatie op private percelen’ voor professionals

Tegen 2050 wil Antwerpen een klimaatrobuuste stad zijn. Dat betekent dat er, waar mogelijk, ruimte wordt gemaakt voor water en meer groen om de gevolgen van de klimaatverandering beter op te vangen. Om deze ambitieuze doelstelling te realiseren, zijn niet alleen ingrepen op het publiek domein, maar ook op private percelen nodig. Deze thematische oproep richt zich uitsluitend tot professionals (zowel ondernemers als organisaties) die met hun expertise zulke projecten opzetten.

Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om projecten die:

·       eigenaars van percelen stimuleren om klimaatadaptieve ingrepen uit te voeren;

·       andere professionals ondersteunen om klimaatadaptieve maatregelen structureel in hun werking op te nemen;

·       zich richten op specifieke perceeleigenaars (bv. groothandels, verenigingen van mede-eigenaars …).

Deze thematische oproep richt zich dus tot die organisaties die er via breed opgezette projecten voor zorgen dat perceeleigenaars hun percelen meer ontharden en vergroenen. Voor de concrete investeringen op het terrein zelf die uit deze projecten voorkomen, kunnen perceeleigenaars dan beroep doen op de klimaatpremie van de stad.

Meer informatie over deze oproep

Open oproep ‘Antwerpen Klimaatstad’

Samen met bewoners, organisaties en bedrijven wil stad Antwerpen verder bouwen aan een duurzame stad. Via deze open oproep ondersteunt het Klimaatfonds vernieuwende en veranderingsgerichte projecten met een sterke voorbeeldfunctie. Zowel bedrijven, organisaties als georganiseerde bewonerscollectieven kunnen een project indienen.

Ze moeten bijdragen aan een van deze doelstellingen:

·       het beperken van de omvang of snelheid van de klimaatverandering: bijvoorbeeld projecten die inzetten op energiebesparing, circulaire economie of duurzame mobiliteit;

·       het verminderen van de kwetsbaarheid voor de gevolgen van klimaatverandering: bijvoorbeeld projecten die inzetten op het uitbreiden van kwalitatief stedelijk groen, hemelwaterrecuperatie of die het drinkwaterverbruik verminderen;

·       het creëren van een gezonde leefomgeving: bijvoorbeeld projecten die inzetten op betere luchtkwaliteit, bodemverontreiniging voorkomen of saneren, of het verbeteren van de stedelijke biodiversiteit.

Meer informatie over deze oproep