Antwerps Klimaatfonds geeft toelage aan 5 groenprojecten

In februari lanceerde stad Antwerpen voor haar Klimaatfonds een thematische oproep voor klimaatadaptatie op private percelen, gericht op professionals. Met dat fonds ondersteunt de stad projecten die mee het verschil kunnen maken bij de uitvoering van haar klimaatambities.

BOS+: Ecohubs Antwerpen
BOS+ zal vijf laagdrempelige ontwerpen ontwikkelen om bedrijventerreinen te ontharden en vergroenen. Ze worden getest in drie pilootprojecten, waarbij de bedrijven begeleiding krijgen rond participatie, aanpassing van het ontwerp en realisatie met behulp van de Antwerpse Klimaatpremie. BOS+ krijgt een toelage van 48.000 euro.


Groene Gevels vzw: Studiedag grondgebonden groene gevels
Groene Gevels vzw organiseert een studiedag over gevelgroen in nieuwbouw-, vergroenings- en renovatieprojecten. De dag met lezingen, infostanden en netwerkruimte is gericht op particulieren, bouw- en tuinprofessionals, stadsmedewerkers, burgerbewegingen en organisaties. De vzw ontvangt hiervoor een ondersteuning van 8000 euro.

Antea Belgium NV: Bomen zijn cool!
Antea zal via een Antwerps burgeronderzoek peilen naar het belang van bomen in private tuinen om de gevolgen van droogte, hitte of wateroverlast tegen te gaan. Een online platform zal de klimaatadaptieve waarde van de bomen visualiseren om zo het draagvlak ervoor te versterken. Antea krijgt een premie van 28.000 euro.

Ossiado BV: Klimaatadaptief groen
Met Klimaatadaptief groen wil Ossiado BV samen met Confederatie Bouw Antwerpen ervoor zorgen dat de groeninrichting van een perceel niet langer de laatste stap is bij bouw- en ontwikkelingsprojecten, maar al vroeger in het bouwproces wordt meegenomen. Ossiado zal hierover een leertraject opzetten voor bouwprofessionals. Het project ontvangt een toelage van 8800 euro.

VZW Bisdom Antwerpen: Laudato Si
Met Laudato Si wil Bisdom Antwerpen de 22 kerken in de Antwerpse binnenstad ondersteunen om sociale en ecologische projecten op te starten rond bijvoorbeeld ontharden en vergroenen, of gedeeld ruimtegebruik. Bisdom Antwerpen ontvangt ter ondersteuning een toelage van 25.000 euro.

Bron: antwerpen.be