Antwerpen / Nieuw Harmoniepark geopend

Op 31 mei werd het Harmoniepark in Antwerpen feestelijk heropend. LAND landschapsarchitecten tekende het nieuwe ontwerp voor dit 19e-eeuwse stadspark in het centrum van Antwerpen.De stad Antwerpen wenste het Harmoniepark te ontwikkelen als een kwalitatief stadspark en een aantrekkelijke ontmoetingsplaats voor de buurtbewoners van de wijk Harmonie. De elementen van het 19de eeuwse landschapspark -zoals het park oorspronkelijk was opgezet – vormen de basis voor het nieuwe ontwerp van LAND Landschapsarchitecten. De glooiende centrale ruimte met opgaande randen en boomgroepen, de meanderende paden en het prachtig bomenbestand zijn gebruikt om het park terug in haar sierlijkheid te herstellen.

Het district Antwerpen trok 1,4 miljoen euro uit voor de heraanleg: een kleine 1,2 miljoen voor het park zelf en 200.000 euro voor het speelterrein. “Het grootste parkproject tijdens deze legislatuur. Het Harmoniepark ziet er nu uit zoals we hadden gepland”, zegt districtsschepen van Groendomein Tom Van den Borne (Groen).


Dat betekent nieuwe paden, nieuwe verlichting, een reeks nieuwe bomen en nieuwe bloemenrijke beplanting. Nieuw zijn ook de banken, de speeltuin met drie leeftijdszones en de afvalbakjes. Een nieuwe afboording en dubbele haag omringen het park. Het trapveldje is behouden.