Abdij van Averbode krijgt belevingscentrum

De plannen voor de uitbouw van een belevingscentrum in de abdij van Averbode zijn onlangs bekend gemaakt. In het belevingscentrum staat de traditionele duurzame abdijproductie van brood, kaas en bier centraal. In nauwe samenwerking met B-Bis werkte OMGEVING de afgelopen maanden aan de plannen voor een bierbrouwerij, kaasrijperij, broodatelier, winkel en informatiecentrum in de bestaande abdijgebouwen. In de plannen wordt op subtiele wijze omgegaan met het aanwezige erfgoed. Ook de volledige omgevingsaanleg met ontvangstplein, buitenterras en het openleggen van de historische walgracht behoren tot de opdracht. Interieurontwerpen en op maat gemaakte objecten vormen het sluitstuk.

OMGEVING_project073-01


Eerder ontwierp OMGEVING ook de internationaal geprezen herinrichting van het eeuwenoud abdijplein. Het verleden wordt er op een hedendaagse manier in beeld gebracht. De blikvanger van het plein is de grote waterspiegel die centraal op het plein vóór de kerk wordt aangelegd. Op een dunne waterfilm worden de majestueuze barokgebouwen gereflecteerd.

In opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij werkt OMGEVING ook aan de opwaardering van de ruimere omgeving rond de abdij. Het doel is om de recreatieve poortfunctie verder uit te bouwen, maar eveneens rekening te houden met de aanwezige cultuurhistorische waarden.