Nieuwe begraafplaats Vleteren / Voorbeeldproject WinVorm

Vijf recente projecten van stedenbouw en landschapsarchitectuur in West-Vlaanderen, waaronder de stadskernvernieuwing in Ingelmunster en de nieuwe begraafplaats van Oost-Vleteren werden door WinVorm geselecteerd als voorbeeldprojecten.

De Provincie West-Vlaanderen, de intercommunales WVI en Leiedal en de Vlaams Bouwmeester, de partners binnen WinVorm, timmeren al vijftien jaar aan een West-Vlaams netwerk om deskundigheid rond ruimtelijke kwaliteit op te bouwen en verder te verspreiden. Daarnaast bieden ze steden en gemeenten in West-Vlaanderen advies, informatie en begeleiding om kwalitatieve infrastructuurprojecten te realiseren.


Er worden onder andere zes keer per jaar WinVorm-lezingen gegeven om gemeentebesturen te inspireren over de aanpak van openbare ruimte: pleinen, landschappen, restruimte, verkeer, waterbeheer, ontmoetingsruimten, duurzame wijken, bedrijfsterreinen en -gebouwen, landbouwarchitectuur enz.
Met ‘Oproep en Selectie WinVorm’ gaan de WinVorm-partners bovendien twee keer per jaar, samen met de gemeenten, op zoek naar ontwerpers voor verschillende opdrachten op het vlak van bouwkunde, stedenbouw en landschapsarchitectuur.

 

WinVorm kaart van West-Vlaanderen

Naar aanleiding van het 15-jarig bestaan werd een ‘WinVorm-kaart voor West-Vlaanderen’ gemaakt. Deze kaart bevat 100 bijzondere projecten, gelegen in de 64 West-Vlaamse gemeenten, waarbij ruimtelijke kwaliteit in gebouwen, groene ruimtes, openbaar domein en infrastructuur zichtbaar wordt gemaakt.

Daarnaast worden vijf projecten (en hun opdrachtgevers) in West-Vlaanderen in de kijker gezet als ‘goed voorbeeld’.

 

• Avelgem / Kerk Bossuit

De afgedankte ‘Sint Amelbergakerk’ werd door de Amerikaanse kunstenares Ellen Harvey omgevormd tot een kunstwerk. De kunstkerk doet dienst als een publieke ruimte in open lucht en als een nieuwe landmark aan de Schelde. De combinatie van het open dak, met het visuele efect van de vloertekening, zorgen voor een bijzondere beleving. De schaduwtekening op de terazzovloer is een samenspel van lijnen van het gebinte van de voormalige kerk en een vernielde kerktoren na de Eerste Wereldoorlog.

bossuit

 

• Ingelmunster  / Dorpskernvernieuwing

Ontwerpteam 360 architecten/Bas Smets/ARA/Omgeving/Ney & Partners heeft een globaal concept ontwikkeld voor Ingelmunster, waarbij de markt, de stationsbuurt en de centrumbrug één geheel zouden vormen.

De centrumbrug wordt hierbij een platform dat vertrekt vanop het marktplein en over de Mandelvallei landt op het stationsplein. Het centrum wordt verkeersluw gemaakt met zones 30. Daarnaast komen er zones voor lang- en kortparkeren. De huidige parking achter het gemeentehuis wordt uitgebreid voor langparkeren. Op het marktplein wordt een luifel voorzien waar verschillende functies in verenigd kunnen worden. Het plein wordt een ruime, groene zone met ruimte voor terrassen. Ook de stationsbuurt krijgt een gezellig plein met ruimte voor terrassen en veel groen. Aan het stationsplein wordt eveneens een luifel voorzien, die beide perrons overspant en waar fietsers en voetgangers kunnen oversteken. Daarnaast komt er een park and ride zone.

De groenaanplant die voorzien is bij de heraanleg en uitbreiding van de parking achter het gemeentehuis kadert in het Europees project ‘Toepassen van Functioneel Groen’.  De luchtkwaliteit (fijnstof en uitlaatgassen), de klimaatsveranderingen (temperatuur en neerslag) en de sociale aspecten zijn binnen dit project erg belangrijk. Lucht en klimaat zijn op het moment een hot item, bij sociale aspecten denkt men aan gebruikerskwaliteit, beeldkwaliteit, gezondheid en veiligheid. Het boomtype dat voor de dorpskernvernieuwing werd gekozen (metasequoia glyptostroboides of watercypres) heeft volgens voorlopige studies een positief effect op het afvangen van fijnstof uit de lucht.

Ingelmunster2

Ingelmunster

Gemeenteparking

Meer informatie vindt u hier.

 

• Tielt / Poelbergsite

De Poelbergsite is omgevormd tot toeristisch en recreatief thematisch bezoekerscentrum. Op de afgeplatte top van de Poelberg bevindt zich een voormalig klooster van de Zusters van ‘t Geloof, met daaraan verbonden een schooltje. De omgeving is beschermd landschap met de Poelbergmolen (uit 1726) als beschermd monument.

poelbergsite

Meer informatie vindt u hier.

 

• Lo-Reninge / Gemeentehuis

Een bestaand geklasseerd klooster werd tot stadhuis omgebouwd door noA architecten. Een vleugel uit de jaren ’50 werd afgebroken en vervangen door een laag-energiegebouw waar de publieke functies worden ondergebracht. Het gebouw oogt als een grote schuur, opgebouwd uit een houten structuur en een stenen buitenschil. Een glazen gang die de publieke toegang vormt tot het stadhuis verbindt de nieuwbouw met het gerestaureerde klooster en voor een doorzicht naar de oude kloostertuin vanaf het marktplein.

Lo-reninge

Meer informatie vindt u hier

 

• Vleteren / Begraafplaats Oostvleteren

Na een succesvol archeologisch onderzoek naar de restanten van een oude Keltische en daarna Romeinse begraafplaats ontwierp Andy Malengier op diezelfde plaats een nieuwe centrale parkbegraafplaats. Overleden inwoners uit Oost-Vleteren, West-Vleteren en Woesten zullen vanaf nu op deze nieuwe parkbegraafplaats niet alleen begraven kunnen worden maar ook een heel waardig afscheid krijgen in een mooi landschappelijk decorum. Het is een sterk in zijn landschap geïntegreerd ontwerp waarbij veel aandacht besteed is aan een nieuwe vorm van as bezorging en een sterke architecturale circulatie inzake het ritueel van het afscheid nemen.

vleteren1

Meer informatie vindt u hier.