Projectoproep: groenblauwe dooradering in de bebouwde ruimte

Het Departement Omgeving lanceert een projectoproep ‘groenblauwe dooradering in de bebouwde ruimte’. Met deze oproep wil het Departement Omgeving grote én kleine steden en gemeenten in Vlaanderen warm maken om een voorbeeldfunctie op te nemen in het beleid rond groenblauwe dooradering en klimaatadaptatie. De Vlaamse regering trekt daarvoor 15 miljoen euro uit.

Departement Omgeving wil met deze projectoproep steden en gemeenten in Vlaanderen overtuigen om bestaande verhardingen in het openbaar domein uit te breken om zo ruimte te maken voor meer groen en waterinfiltratie. Uit alle geïnteresseerden worden de 15 meest ambitieuze steden en gemeenten geselecteerd.


Deze oproep maakt deel uit van het programma ‘Vlaanderen breekt uit!’ en de Blue Deal van de Vlaamse Regering en focust op de bebouwde ruimte.

Vlaanderen breekt uit!

Vlaanderen is een van de meest verharde gebieden van Europa. Vandaag is 16% van de oppervlakte verhard en als we zo doorgaan is dat in 2050 meer dan 20%.   Daardoor ontstaat onder meer een groter risico op overstromingen, minder waterinfiltratie, warmere steden en dorpen, minder CO2-opslag door planten en de bodem, en een verlies aan biodiversiteit.

Daarom breekt Vlaanderen uit! Ontharden zorgt voor meer ruimte voor natuur en voedselproductie, minder wateroverlast, koelere steden, grotere biodiversiteit, gezondere lucht en een beter klimaat. Zo zetten we in op klimaatadaptatie en klimaatmitigatie, en zetten we een stap naar een klimaatrobuuster en leefbaarder Vlaanderen.

“Het draagvlak is er bij de steden en gemeenten”, aldus minister van Omgeving Demir. Ze verwijst naar het aantal inschrijvingen voor de webinar ‘Vlaanderen breekt uit’ dat het Departement Omgeving onlangs organiseerde. “Maar liefst 223 lokale besturen schreven zich in.”

Bekijk de online toelichting over deze oproep.

 

Vanaf 1 augustus kan u zich kandidaat stellen.