© BASIL Architecture

Project ‘Reconversie brouwerijsite’ in Baasrode door BASIL Architecture

Binnen het COOCK project ‘Waterbewust Bouwen’ worden er enkele projecten opgevolgd die in ontwerp- en of uitvoeringsfase zitten. Een van deze projecten is de reconversie van de brouwerijsite langs de Schelde in Baasrode.

Voor het project ‘Reconversie brouwerijsite’ zijn de afbraakwerken eind januari 2022 gestart. Na bijna 50 jaar stilte was het hoog tijd om weer ‘leven in de brouwerij’ te brengen. Hierbij wordt een synergie gecreëerd tussen oud (industrieel erfgoed) en nieuw.


Het uitgangspunt van dit project is om al het water minstens één keer te hergebruiken. Deze oude brouwerijsite in Baasrode wordt omgebouwd naar 32 woonentiteiten. In dit project wordt grijswaterhergebruik toegepast voor 78 inwoners-equivalenten, goed voor een dagelijks hergebruik van ca. 2.400 liter gezuiverd grijs water.

Het afvoerwater van bad, douche en lavabo zal men apart opvangen en zal gefilterd worden over een helofytenfilter, geïntegreerd in de omgevingsaanleg (binnenplein) van de site om opnieuw te gebruiken voor de spoeling van de toiletten.

De kosten zullen verdeeld worden onder de bewoners. Organisatorische aspecten en verdeelsleutels dienen nog nader bekeken te worden samen met de overige gemeenschappelijke kosten. De basisakte en een huisreglement zullen daarin een belangrijke rol spelen. Al het hemelwater van de daken en terrassen wordt in eerste instantie lokaal gebufferd in de retentiedaken.

De overlopen worden verzameld in de hemelwaterbuffers voor hergebruik in de tuinen en irrigatiesystemen. Dat doen we om hittestress aan te pakken en de biodiversiteit te verhogen. Er is een overloop voorzien naar een wadi in de collectieve parktuin. Het regenwater wordt zo volledig ter plaatse gehouden.

Reconversie brouwerijsite Baasrode, vroeger en nu
Brouwerijsite Baasrode, vroeger en nu© BASIL Architecture

Tekst: Riet Lismont, VLARIO
Beeldmateriaal: BASIL Architecture